Webkaartje fietstags

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from NL:Bicycle tags map)
Jump to navigation Jump to search
Webkaartje met OSM fietstags

Link naar de BTM kaart

Doel & omschrijving

Doel van het webkaartje met fietstags is het renderen van fietsgerelateerde tags die niet of nauwelijks op de algemene 'Mapnik' OSM.org kaart worden gerenderd, noch op de cyclemap versie.

De kaart bevat de volgende onderdelen (layers):

 • Cycleway tags

De meest gebruikte fietsgerelateerde kenmerken van fietspaden en overige wegen

 • Surface tags

Een omschrijving van het wegdek

 • Route tags

Fietsroutes en een overzicht van befietsbare en niet-befietsbare wegen (subjectief)

 • Bugs in tags

Fouten op de kaart.


Bezoek ook het OSM forum met een topic over deze kaart.

Cycleway tags

Deze kaart bevat layers met de meest voorkomende fietsgerelateerde kenmerken op wegen, zie ook NL:Map_Features#Fietskenmerken

Layers:

Kleur Tags Omschrijving
rood highway=cycleway Alle vrijliggende fietspaden. Een verplicht fietspad (G11)Nederlands verkeersbord G11.svg wordt getagd met highway=cycleway

De tag moped=no is niet vereist maar wordt wel aanbevolen om het verschil tussen een G11 Nederlands verkeersbord G11.svg , G12a Nederlands verkeersbord G12a.svg en G13 Nederlands verkeersbord G13.svg mogelijk te maken.

paars highway=cycleway & moped=yes
Of moped=designated
(traffic_sign=NL:G12a)
Bromfiets/fietspad, aangegeven met verkeersbord G12a. Nederlands verkeersbord G12a.svg
blauwe stippellijn highway=cycleway & moped=no
(traffic_sign=NL:G11)
Verplicht fietspad, aangegeven met verkeersbord G11 Nederlands verkeersbord G11.svg
blauw highway=cycleway & mofa=no
(traffic_sign=NL:G13)
Onverplicht fietspad, aangegeven met verkeersbord G13 Nederlands verkeersbord G13.svg
rose cycleway=cyclestreet of cyclestreet=yes Fietsstraat
oranje cycleway=track
Ook cycleway:right=track, cycleway=opposite_track etc

Wegen met fietspad, dat onlosmakelijk is verbonden met de hoofdweg,
bv als de afscheiding slechts bestaat uit een betonnen rand of een kleine vluchtheuvel

oranje cycleway=lane
Ook cycleway:right=lane, cycleway=opposite_lane etc
Wegen met fietsstrook.
oranje stippellijn cycleway=shared_lane Wegen met fietssuggestiestrook
blauwe stippellijn oneway=yes Wegen (unclassified, residential, cycleway) met eenrichtingsverkeer
groene stippellijn cycleway=opposite of oneway:bicycle=no

Wegen (unclassified, residential) met eenrichtingsverkeer m.u.v. fietsers.

groene lijn of cirkel bicycle=yes Op paden (highway=footway, path, pedestrian, steps) toegankelijk voor fietsers
of op nodes met barrier=* m.u.v. barrier=bollard (fietspaaltjes).

Surface tags

Deze kaartlaag laat de mate van verharding zien van tracks, fiets- en voetpaden.

 • Paved (verhard):
  surface=asphalt
  surface=concrete(:plates
  surface=paved
  surface=paving_stones(:30)
 • Cobblestones (kasseien)
 • Fine_gravel, (crushed_)shell(s) (de zgn 'schelpenfietspaden')
 • Semi-paved (half-verhard):
 surface=gravel, compacted(_gravel)
 • Unpaved (onverhard)
  surface=grass, ground, unpaved, dirt, earth, sand, woodchips, pebblestones

Route tags

Getoond worden

 • Wandelroutes incl. knooppunten rwn_ref=*
 • Ruiterroutes incl. knooppunten rhn_ref=*

Verder toont het kaartje een overzicht van befietsbare en niet befietsbare wegen:

 • Non cyclable ways (niet 'befietsbare' wegen)
  highway=proposed, construction, footway, path, pedestrian, steps, bridleway, platform*
  overige highways met bicycle=no
  overige highways met access=no of horse=designated* 

(*) M.u.v. wegen die ook getagged zijn met:

  bicycle=yes, designated, official, permissive, destination
  mtb=yes, designated, official, permissive, destination
  ramp:bicycle=yes (icm met highway=steps
 • Cyclable ways (befietsbare wegen)
  Alle overige wegen m.u.v. highway=motorway(_link) or highway=trunk(_link)

Bugs in tags

Bedoeld om fouten mee op te sporen. Vergelijk het met Keepright, maar dan specifiek voor fietsgerelateerde tags.

Veel voorkomende fouten zijn wegen die getagd zijn met de volgende combinaties:

Popup webkaartje.jpg

Popup scherm

Door op een weg te klikken kan meteen gekeken worden op OSM.org naar gedetailleerde info over de eigenschappen van deze weg.
Ook zijn er snelkoppelingen naar Google Maps, Bing Aerial en sites als Openstreetbugs en Keepright tbv het opsporen van fouten
Verder kan het gebied meteen opgevraagd worden in de OSM editor (Josm of Potlatch).

Browser problemen

Het webkaartje werkt goed onder Firefox en Chrome, maar IE kan soms problemen geven.

Mogelijke oplossing:

 • het aanpassen van de beveiliging: het domein mijndev.openstreetmap.nl toevoegen tot vertrouwde sites in IE, beveiliging aan en op laag.

Mapsource Weblinks

Weblink extensions voor Garmin's Mapsource zijn handige snelkoppelingen.
Hiermee kan men snel switchen van bv. de Openfietsmap naar de OSM.org kaart op het web.
Download hier de Web Link Extensions. Voor meer info over de installatie zie [1] en [2]