Fi:Key:crossing

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg crossing
Toucan.jpg
Kuvaus
Käytetään tarkentamaan sellaisia risteyksiä, joille on jo annettu tagi highway=crossing tai railway=crossingEdit or translate this description.
Ryhmä: Ominaisuudet
Käytetään karttakohteille
voidaan käyttää pisteissävoidaan käyttää viivoissaei voi käyttää alueissashould not be used on relations
Vaatii
Hyödyllisiä tagiyhdistelmiä
Wikidata
Tila: hyväksytty

Yhteenveto

Tagia käytetään risteävien teiden risteyksen kuvailemiseen. Tagilla merkitään sekä tavalliset katujen risteykset että suojatiet.

Tagia crossing=* on käytetty pitkään ilman sen käyttöä koskevia luonnosehdotuksia ja äänestyksiä. Tämä on johtanut kirjavaan joukkoon tagille annettuja arvoja erityisesti Englannissa, missä erityyppisillä risteyksillä on tunnettuja kutsumanimiä (pelican, pegasus, zebra ym.), joita muissa maissa kuitenkaan ei tunneta. Keväällä 2008 päättyneessä äänestyksessä tagia toivottiin käytettävän tavalla, joka soveltuisi paremmin maailmanlaajuiseen käyttöön. Seuraavassa kappaleessa on kuvattu vain äänestykseen perustuvia tagin yleismaailmallisia käyttötapoja.

Käyttö

crossing=* Kuvaus
traffic_signals Tavallinen liikennevaloin ohjattu ylityspaikka. Suojatien käyttäjille mahdollisesti merkkiäänet ja vuoropainike.
uncontrolled Ohjaamaton ylityspaikka ilman liikennevaloja, pysäytyspuomeja tai muuta liikenteen kontrollointia, vain suojatien liikennemerkki ja/tai maalaukset ajoradalla.
island Jalankulkijoiden odotussaareke kahden liikenneväylän välissä.
no Kadun tai radan ylittäminen mahdotonta tai laitonta.
unmarked Ylityspaikka ilman katumaalauksia ja liikennevaloja.
unknown Oletus. Ylityspaikan tyyppi ei ole tiedossa.

Lisätiedot

kerb=no/one/both
Viistetty reunakivi (ei viistetty/toisella puolella/molemmilla puolilla). Helpottaa kulkua pyöräilijöille ja pyörätuolin käyttäjille. Muista myös tagi wheelchair=*.
bicycle=*
Käytä tagia aina, kun suojatien saa ylittää polkupyörällä ajaen (ei taluttamisvelvollisuutta). Suomessa tällainen suojatie on merkitty pyörätien jatkeeksi. OpenCycleMap-pyöräilykartassa pyörille sallitut suojatiet erottuvat vihreinä ja kielletyt keltaisina. Merkitse pyörätien jatkeen sisältävät suojatiet tagilla bicycle=yes.
traffic_signals:sound=yes/no
Piippaus, naksutus tai muu vastaava äänimerkki tässä ylityksessä näkövammaisten avuksi.
button_operated=yes/no/aikamääre
Jalankulkuvalon vaihtumiseksi on painettava nappia.
tactile_paving=yes/(no)/incorrect
Maassa on näkörajoitteisten avuksi rakennettu muhkuramerkintä. Ei tiettävästi käytössä Suomessa.
traffic_signals:vibration=yes/no
Täristin jalankulkijoille vihreän valon ilmaisemiseen, näkövammaisten avuksi. Ei tiettävästi käytössä Suomessa.
flashing_lights=yes/no
Oletusarvo on no (ei). Arvo yes (kyllä) tarkoittaa suojatiehen asennettua järjestelmää, joka tunnistaa suojatielle astuneen jalankulkijan ja varoittaa autoilijoita varoitusvaloilla. Tarkempana tietona voi antaa varoitusvalon aktivoitumisperusteen button (jalankulkijan käyttämä painike, joka sytyttää varoitusvalot määräajaksi), sensor (liiketunnistin, joka havaitsee jalankulkijan automaattisesti), tai always (jolloin varoitusvalot ovat aina päällä).

Tageja highway=crossing ja crossing=no ei voi merkitä samaan viivapisteeseen, sillä ne kumoavat toisensa.

Katso myös