Fi:Key:crossing

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg crossing
Toucan.jpg
Kuvaus
Käytetään tarkentamaan sellaisia risteyksiä, joille on jo annettu tagi highway=crossing tai railway=crossingShow/edit corresponding data item.
Ryhmä: Ominaisuudet
Käytetään karttakohteille
voidaan käyttää pisteissävoidaan käyttää viivoissaei voi käyttää alueissashould not be used on relations (except multipolygon relations)
Dokumentoidut arvot: 8
Vaatii
Hyödyllisiä tagiyhdistelmiä
Tila: hyväksyttyPage for proposal

Yhteenveto

Tagia käytetään risteävien teiden risteyksen kuvailemiseen. Tagilla merkitään sekä tavalliset katujen risteykset että suojatiet.

Tagia crossing=* on käytetty pitkään ilman sen käyttöä koskevia luonnosehdotuksia ja äänestyksiä. Tämä on johtanut kirjavaan joukkoon tagille annettuja arvoja erityisesti Englannissa, missä erityyppisillä risteyksillä on tunnettuja kutsumanimiä (pelican, pegasus, zebra ym.), joita muissa maissa kuitenkaan ei tunneta. Keväällä 2008 päättyneessä äänestyksessä tagia toivottiin käytettävän tavalla, joka soveltuisi paremmin maailmanlaajuiseen käyttöön. Seuraavassa kappaleessa on kuvattu vain äänestykseen perustuvia tagin yleismaailmallisia käyttötapoja.

Käyttö

crossing=* Kuvaus
traffic_signals Tavallinen liikennevaloin ohjattu ylityspaikka. Suojatien käyttäjille mahdollisesti merkkiäänet ja vuoropainike.
uncontrolled Ohjaamaton ylityspaikka ilman liikennevaloja, pysäytyspuomeja tai muuta liikenteen kontrollointia, vain suojatien liikennemerkki ja/tai maalaukset ajoradalla.
no Kadun tai radan ylittäminen mahdotonta tai laitonta.
unmarked Ylityspaikka ilman katumaalauksia ja liikennevaloja.
unknown Oletus. Ylityspaikan tyyppi ei ole tiedossa.

Lisätiedot

kerb=no/one/both
Viistetty reunakivi (ei viistetty/toisella puolella/molemmilla puolilla). Helpottaa kulkua pyöräilijöille ja pyörätuolin käyttäjille. Muista myös tagi wheelchair=*.
bicycle=*
Käytä tagia aina, kun suojatie tai pyörätien jatke on yhteydessä pyörätiehen, kävelykatuun tai muutoin pyöräliikenteelle tarkoitettuun väylään. HUOM: 1. kesäkuuta 2020 voimaan tullut uusi tieliikennelaki muutti pyörätien jatkeen määrittelyä ja maalaustapaa siten, että suojatien yhteyteen maalataan pyörätien jatke vain mikäli risteävälle tielle on asetettu väistämisvelvollisuus kärkikolmion, stop-merkin tai "pyöräilijän ylityspaikka". Tätä tagia käytetään siis sekä ylityspaikoissa, jotka on maalattu pyörätien jatkeeksi että "tavallisilla" suojateillä mikäli ne on tarkoitettu myös pyörällä ylitettäväksi. Tagin merkitys on siis tietyissä tapauksissa eri kuin Suomessa voimassa olevan tieliikennelain "pyörätien jatke". OpenCycleMap-pyöräilykartassa pyörille sallitut suojatiet erottuvat vihreinä ja kielletyt keltaisina. Toisin sanoien tagilla bicycle=yes merkitään kaikki pyörätien jatkeet sekä kaikki sellaiset suojatiet, jotka ovat yhteydessä pyörille sallittuun väylään.
traffic_signals:sound=yes/no
Piippaus, naksutus tai muu vastaava äänimerkki tässä ylityksessä näkövammaisten avuksi.
button_operated=yes/no/aikamääre
Jalankulkuvalon vaihtumiseksi on painettava nappia.
tactile_paving=yes/(no)/incorrect
Maassa on näkörajoitteisten avuksi rakennettu muhkuramerkintä. Ei tiettävästi käytössä Suomessa.
traffic_signals:vibration=yes/no
Täristin jalankulkijoille vihreän valon ilmaisemiseen, näkövammaisten avuksi. Ei tiettävästi käytössä Suomessa.
flashing_lights=yes/no
Oletusarvo on no (ei). Arvo yes (kyllä) tarkoittaa suojatiehen asennettua järjestelmää, joka tunnistaa suojatielle astuneen jalankulkijan ja varoittaa autoilijoita varoitusvaloilla. Tarkempana tietona voi antaa varoitusvalon aktivoitumisperusteen button (jalankulkijan käyttämä painike, joka sytyttää varoitusvalot määräajaksi), sensor (liiketunnistin, joka havaitsee jalankulkijan automaattisesti), tai always (jolloin varoitusvalot ovat aina päällä).
traffic_calming=table
Korotettu suojatie merkitään table mikäli korotus on koko suojatien levyinen. Katso tagin muita mahdollisia arvoja, mikäli suojatien ympärillä on töyssyt tms.
crossing:markings=*
crossing:island=yes/no

Tageja highway=crossing ja crossing=no ei voi merkitä samaan viivapisteeseen, sillä ne kumoavat toisensa.

Katso myös