NL:Semantische elementen

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from NL:Semantic elements)
Jump to navigation Jump to search

Semantische elementen geven de geometrie van objecten in de fysieke wereld weer. Zij bestaan uit

  • node Punt (definieert een punt in de ruimte),
  • way closed way Lineair (definieert lineaire objecten), en
  • area Polygoon (definieert eenvoudige of complexe polygonen, gewoonlijk als grenzen van vlakken), en
  • relation Relatie (die soms wordne gebruikt om uit te leggen hoe andere elementen samenwerken).

== Sem

Semantische elementen ten opzichte van elementen

Elementen en Semantische elementen worden vaak hetzelfde gebruikt in OSM, maar dat kan verwarring veroorzaken. De eerste is een gegevensprimitief gebruikt om de laatste weer te geven. Elementen zijn een detail voor implementatie, terwijl semantische elementen de gewenste betekenis dragen.

Verwarring ontstaat meestal bij het kijken naar vlakken, die om historische redenen kunnen worden geïmplementeerd ofwel met behulp van gesloten wegen of door multipolygonen. Dus, afhankelijk van de context, kan de term "weg" ofwel een lineair object beschrijven of een vlak. Specificeren van "osm way", "closed way", "polygon", of "linear way" zou dingen op kunnen helderen.