Pl:Key:building:min_level

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building:min_level
Min level 2.svg
Opis
Liczba kondygnacji między poziomem gruntu a dolnym poziomem budynku lub części budynku. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Budynki
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistościPage for proposal

building:min level=* – oznacza liczbę kondygnacji między poziomem gruntu a dolnym poziomem budynku lub części budynku.

Objaśnienie tagów oznaczających wysokość budynku

Wartości

Wartością tego klucza jest liczba naturalna większa od zera (1, 2, 3, ...).

Domyślna wartość to 0, gdy budynek lub część budynku zaczyna się od poziomu gruntu. Jeśli wartość to 0, to nie dodawaj tego tagu.

Opis

Do oznaczenia liczby kondygnacji budynku (building=*) lub części budynku (building:part=yes) nad ziemią używamy znacznika building:levels=*.

Jeżeli dolny poziom budynku lub części budynku nie zaczyna się od poziomu gruntu lub myślimy, że przestrzeń między ziemią a poziomem podstawy budynku lub części budynku jest wypełniona przez dodatkowe poziomy, które mają wysokość równą średniej wysokości, rzeczywiście istniejących poziomów, używamy znacznika building:levels=* w celu opisania liczby poziomów, które budynek lub część budynku ma praktycznie, a do opisania liczbę poziomów, wypełniających przestrzeń pomiędzy poziomem ziemi a dolnym poziomu budynku lub części budynku używamy znacznika building:min_level=*.

Zdjęcia

Prawdziwe przykłady z życia