Pl:Tag:building=stilt_house

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building = stilt_house
Inle-Yawnghwe.jpg
Opis
Dom wzniesiony na palach nad powierzchnią ziemi lub zbiornikiem wodnym. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Area building=yes.png
Grupa: Budynki
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Zobacz też
Status: zaproponowany

building=stilt_house - służy do oznaczenia domu wzniesionego na palach (zwane również palowymi mieszkaniami lub palafitte) nad powierzchnią ziemi lub zbiornikiem wodnym.

 Stilt house

Mapowanie

Zaznaczamy obszar obszar obiektu i dodajemy tag building=stilt_house.

Kraje, w których domy zwykle dzielą ściany, mogą uznać za użyteczne zastosowaniem tagu building=detached dla domu wolnostojącego (nie dzielącym ścian z innymi domami)

Zobacz też