Pl:Tag:building=stilt_house

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building = stilt_house
Inle-Yawnghwe.jpg
Opis
Dom wzniesiony na palach nad powierzchnią ziemi lub zbiornikiem wodnym. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Area building=yes.png
Grupa: Budynki
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Zobacz też
Status: zaproponowany

building=stilt_house - służy do oznaczenia domu wzniesionego na palach (zwane również palowymi mieszkaniami lub palafitte) nad powierzchnią ziemi lub zbiornikiem wodnym.

 Stilt house

Mapowanie

Zaznaczamy obszar obszar obiektu i dodajemy tag building=stilt_house.

Kraje, w których domy zwykle dzielą ściany, mogą uznać za użyteczne zastosowaniem tagu building=detached dla domu wolnostojącego (nie dzielącym ścian z innymi domami)

Zobacz też