Pl:Budynki

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Buildings)
Jump to navigation Jump to search
Budynki
(rodzaj=budynki)
Emptyhouse.jpg
Opuszczony budynek.
Opis
Opis wiele różnego rodzaju budynków, w tym domów, fabryk i budynków zniszczonych.
Kategoria: Budynki
Tagi

Użycie

Obrys pojedynczego budynku może być utworzony dla każdego kompleksu lub "bloku", który może być związany z jednym domem jednorodzinnym lub ciągiem zabudowy szeregowej lub bardziej złożoną zabudową. Jest jednak lepiej, aby utworzyć serię powiązanych konturów, posiadających wspólne węzły na obwodzie, pozwalające zidentyfikować każdą wyodrębnioną część nieruchomości.

Ponadto kontury mogą być bardzo uproszczonymi obrysami, lub odpowiadać bardzo dokładnie kształtowi budynku. Nie jest rzadkością w przypadku budynków, które początkowo mogą być opisane jako grupa o prostych konturach, a następnie mogą być o obrysach bardziej szczegółowych i podzielonych na poszczególne nieruchomości.

Budynek można otagować po prostu building=yes albo podać wartości opisujące rodzaj budynku, na przykład building=house, building=hut, building=garage, building=school.
Na building=* jest bardziej kompletna lista opcji lub spojrzeć na to, co jest rzeczywiście używane.

Adres budynku może być również dodawany. Może on być dołączony do obrysu budynku lub bardziej użytecznie, do odpowiedniego wejścia głównego, które powinno mieć oznakowany węzeł tagiem entrance=yes lub entrance=*.

Dla większych budynków publicznych z wieloma wejściami służącymi do różnych celów i przeznaczonych dla różnych grup zawodowych, wejście do budynku może być również oznakowane tagiem access=*.
Wejście do budynku może być podłączone do opisu ścieżki do wejścia przez highway=footway i highway=steps itd.
W niektórych przypadkach, przy wielu wejściach, mogą one mieć oddzielne adresy pocztowe.

Mapowanie

Kiedy rysujemy obrys na podstawie zdjęć lotniczych, należy oszacować miejsce położenia budynku na ziemi, która może być przesunięte względem obrysu linii dachu który widzimy na zdjęciu robionym z daleka, zważywszy, że zdjęcia są zwykle robione pod kątem.

Jeśli budynek ma wewnętrzny dziedziniec należy stosować relację wielokąta złożonego aby być pewnym, że dziedziniec nie jest renderowany jako część budynku.

 • Proszę rozważyć dodawanie węzłów związanych z numeracją domów, do budynków ze znacznikami w addr:*=*wartość:
entrance=yes (jeśli wiemy, gdzie jest wejście)
addr:street=* (ulica)
addr:housenumber=* (numer domu)
addr:postcode=* (kod pocztowy)
addr:city=* (nazwa miejscowości)
addr:place=* (nazwa miejsca nie związanego z nazwą ulicy)
(więcej wartości i bardziej szczegółowe informacje: Adresy)
OSM Inspector jest przydatny w sprawdzeniu tych tagów.

JOSM

 • Możemy mieć istniejące budynki wyglądające trochę lepiej korygując ich prostopadłość w JOSM (skrót klawiszowy Q). Należy upewnić się, że używamy projekcję takiej jak Mercator, w przeciwnym razie, jeśli używamy WGS84, to obiekty zostaną zniekształcone, podczas renderowania. Mogą powstać dziwne kąty, ale zwykle działa całkiem dobrze. Należy pamiętać, że nie wszystkie budynki są ortogonalne, czasem lepiej jest zachować nieregularny wielokąt niż zmieniać zakrzywiony kształt na prostokątny.
 • Draw buildings.JPG JOSM/Plugins/BuildingsTools powoduje odwzorowanie budynków znacznie bardziej wygodne (skrót B). To działa najlepiej w przypadku budynków z czterema węzłami.
 • JOSM/Plugins/Terracer jest do szybkiego mapowania ciągu domów szeregowych.
 • Klawisze Ctrl+ Shift powodują obracanie zaznaczonego obiektu wokół osi.

Potlatch

W Potlatch, można szybko dodać kilka budynków, zwłaszcza w obszarach mieszkalnych poprzez obrysowywanie budynku jedną ręką za pomocą myszy, a następnie drugą ręką naciskając klawisz R, dodając właściwości wybranego wcześniej budynku. Dodajemy źródło, tag budynku i jakikolwiek inny znacznik, który chcemy do pierwszym budynku, a następnie kopiując do innych budynków.

Niektóre sposoby, aby zrobić obrys budynku

 • Zdjęcia lotnicze (np. Bing). Istnieją również wskazówki i porady dla modelowania dachu.
 • Obserwacje z poziomu ulicy, narysowanego szkicu, a nawet wykonanych pomiarów.
 • Idąc wzdłuż krawędzi budynku i tworząc ślad z GPS. Wystarczająco dobre dla dużych budynków (e.g. a stadium), ale będąc zbyt blisko ścian budynku ma wpływ na dokładność GPS.

Lista budynków używanych na OSM

Zobacz też

 • shop=* (aby zaznaczyć, że budynek jest użyty jako określony sklep)
 • amenity=* (aby zaznaczyć, że budynek jest używany jako, np.: szkoła, teatr, bank, ...)
 • entrance=* (wejście do budynku)
 • architect=* architekt budynku
 • ruins=* – ruiny budynku
 • abandoned=* – budynek który został porzucony przez swojego właściciela i nie jest już utrzymywany.

Propozycje

Przykłady