NL:Gebouwen

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from NL:Buildings)
Jump to navigation Jump to search
Logo. Feature : Gebouwen
One example for Feature : Gebouwen
Omschrijving
Gebruikt voor het beschrijven van vele verschillende soorten gebouwen.
TagsHelp dit vertalen naar het Nederlands!

building=*
height=*
building:levels=*
name=*

Taggen

Het meestgebruikte schema voor gebouwen is eenvoudig: building=yes.

Het is gebruikelijk om building=<building typology> toe te passen als je over deze informatie beschikt. Dit impliceerd echter niet het gebruik van het gebouw. Als iets is gebouwd als een woonhuis, maar tegenwoordig wordt gebruikt als een kroeg zonder dat er grote aanpassingen zijn uitgevoerd, moet je deze nog steeds labellen als building=house. Wel is het belangrijk dat wordt gekeken of tijdens het genereren van kaarten de gebruikte waarden ook daadwerkelijk worden getekend. Renderers zijn vrij om dit te ondersteunen of behandelen ze als synoniem van building=yes.

Een ander tagging schema is building=yes gecombineerd met building:use=* om het gebruik van het gebouw aan te geven. Bijvoorbeeld building=yes + building:use=residential om aan te tonen dat het een gebouw betreft dat bedoeld is voor bewoning.

Het adres van het gebouw kan ook worden toegevoegd. Dit kan worden verbonden aan de omtrek van het gebouw, of nuttiger aan de juiste hoofdingang die een knooppunt moeten hebben die is gelabeled met entrance=yes of entrance=*.

Voor grotere openbare gebouwen met meerdere ingangen voor verschillende doeleinden en voor gebruik door verschillende mensen kan de ingang ook worden gelabeld met access=*. Indien van toepassing kunnen meerdere ingangen over de nodige verschillende postadressen beschikken.

Tekenen

Het omvallings-effect bij niet exact verticale luchtfoto's

Enkele overwegingen om op een goede manier gebouwen te tekenen:

 • Het is beter om geen complete gebouwblokken te tekenen maar te kijken of het mogelijk is delen van een gebouw met dezelfde hoogte aan elkaar te tekenen en losse woningen/deelgebouwen te onderscheiden. Dit geeft meestal een betere weergave en ondersteunt in de toekomst ook het genereren van 3D-modellen.
 • Wanneer je gebouwen tekent aan de hand van luchtfoto's, probeer dan om niet de dakcontouren over te trekken, maar zoek naar de vorm van het gebouw op de grond. Luchtfoto's zijn namelijk niet altijd perfect verticaal, veelal heb je te maken met omvalling het effect waarbij gebouwen aan de rand van een foto niet netjes verticaal worden weergegeven. Dit effect doet zich ook voor bij bruggen en in principe bij alle objecten die niet direct op het aardoppervlak liggen. Probeer goed in te schatten hoe de omvalling zich manifesteert en neem dit mee tijdens het tekenen.
 • Als het gebouw een binnentuin heeft kun je gebruik maken van een multipolygon relatie.
 • Teken gebouwen tegen elkaar aan als ze ook werkelijk tegen elkaar aan staan.
 • Indien mogelijk kun je huisnummers toekennen aan gebouwen met addr:*:
entrance=*
addr:street=*
addr:housenumber=*
addr:postcode=*
...
(Meer informatie over het gebruiken van adressen vind je hier: NL:Key:addr)
OSM Inspector kan helpen met de controle van deze tags.

in JOSM

 • Er is een gebouwen plug-in waarmee het tekenen van gebouwen sterk wordt vereenvoudigd. Dit werkt met name goed bij gebouwen met 4 knooppunten.
 • De JOSM Terracer plug-in is een handige tool om de huizenblokken van de 3dShapes import op te splitsen in losse wooneenheden.

in Potlatch

 • In Potlatch kun je snel gebouwen tekenen door bij het tekenen de sneltoets 'R' te gebruiken waarmee je de attributen van het vorige getekende object kopieert.

Verschillende manieren voor het tekenen van gebouwen

 • Met luchtfoto's (b.v. Bing of OpenAerialMap)
 • Observaties op straatniveau. Maak een schets of neem maten op indien mogelijk.
 • Loop langs de contour van een gebouw met een GPS. Vaak is dit goed genoeg voor grote gebouwen (b.v. een stadion) alhoewel de aanwezigheid van muren wel het GPS signaal verstoort.

Gerelateerde tags

 • shop=* (Om aan te duiden dat een gebouw een winkel is)
 • amenity=* (Om aan te geven wat de functie van het gebouw is, bijvoorbeeld: school, theater, bank, etc.)
 • entrance=* (Om de ingang van een gebouw aan te duiden)
 • architect=* (Het aangeven van de architect van een gebouw)

Zie ook

Voorbeelden