NL:Key:addr:*

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from NL:Key:addr:housenumber)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg [[Namespace|PrefixHelp dit vertalen naar het Nederlands!]] addr:*
Housenumber-karlsruhe-de.png
Omschrijving
De prefix voor meerdere sleutels addr:* om adressen te beschrijven. Show/edit corresponding data item.
Groep: Addresses
Gebruikt op deze elementen
kan aan knopen worden gekoppeldkan aan wegen worden gekoppeldkan aan vlakken worden gekoppeldkan niet aan relaties worden gekoppeld
Zie ook
Status: de factoPage for proposal
taginfo: addr:*

information sign

This page describes a key prefix rather than a simple key.Help dit vertalen naar het Nederlands!

addr:*=* is de prefix voor de groep van sleutels, die adressen beschrijven. De sleutel komt voort uit het Karlsruher Schema.

De Nederlandse adressen komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) van het kadaster en worden periodiek in Openstreetmap geïmporteerd. Niet-kloppende adresgegevens dienen via een terugmelding aan het BAG gerapporteerd te worden, hierna kan een import op het communityforum aangevraagd worden.

Ook bij ontbrekende adressen dient bovenstaande procedure gevolgd te worden.

Waarden

Adressen

Sleutel Waarde Element Commentaar Rendering Foto

Tags voor individuele huisnummers

addr:housenumber zelf gedefinieerd node area Het huisnummer (Het huisnummer kan, naast cijfers, ook letters en andere tekens bevatten.). Meerdere huisnummers voor één toegang dienen in aparte nodes te staan. Addr-housenumber rendering.png
Ferry Street, Portaferry (09), October 2009.JPG
addr:housename zelf gedefinieerd node area Huisnaam (wordt in sommige landen, zoals Engeland, gebruikt in plaats van het huisnummer, vervang dan addr:housenumber)
House-name sign, Main Street Aberlady. - geograph.org.uk - 1753443.jpg
addr:flats zelf gedefinieerd node Markeren van nummers van flats achter de toegangsdeur. Rendering of addr flats 2.png Flat numbers on an entrance.png
addr:conscriptionnumber zelf gedefinieerd node area Dit speciale soort huisnummer heeft relateert aan een nederzetting in plaats van een straat. Conscriptienummers werden geïntroduceerd in het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk en worden in sommige delen van Europa nog gebruikt, soms samen met aan straat gerelateerde huisnummers die ook wel oriëntatienummers worden genoemd.
Konskriptionsnummer.jpg
addr:street zelf gedefinieerd node area Naam van de bij het adres behorende straat. Dan moet een straat, met highway=* en met de aangegeven naam, in de nabije omgeving bestaan. Als dit niet mogelijk mis, kan het verband met een associatedStreet-Relation beschreven worden.
UK - London (30474933636).jpg
addr:place zelf gedefinieerd node area Dit is het gedeelte van een adres dat gewoonlijk verwijst naar een territoriale zone, eiland of gebouw. Zou niet moeten wordne gebruikt met de tag addr:street=*.
addr:postcode zelf gedefinieerd node area De postcode van het gebouw of van het gebied.
addr:city zelf gedefinieerd node area Naam van de woonplaats, die in post-adressen opgegeven moet worden.
Lillerod.jpg
addr:country zelf gedefinieerd node area De twee-letterige ISO 3166-1 alpha-2-Landcode in hoofdletters. Voorbeeld: "NL" voor Nederland, "FR" voor Frankrijk, "IT" voor Italie.
addr:postbox user defined node area Use this for addressing postal service Post Office Box (PO Box, BP - Boîte Postale, CP - Case Postale, Поштански преградак, Поштански фах, Поштански претинац) as alternative to addressing using street names. Example: "PO Box 34"
addr:full zelf gedefinieerd node area Gebruik dit voor een full-text, meestal uit meerdere regels bestaand adres, indien je de gestructureerde wijze met adresvelden ongeschikt vindt voor de notatie van het adres voor een specifieke lokatie. Voorbeeld: "Vijfde huis aan de linkerkant achter de dorpskerk, Kleinestad, Kleinland"

Voor landen met gehuchten, districten, regio's en provincies

addr:hamlet zelf gedefinieerd node area Naam van het gehucht of buurtschap
Grosvenor Place 2 2008 06 19.jpg
addr:suburb zelf gedefinieerd node area Als een adres meerdere malen bestaat in een stad. U dient de wijk toe te voegen. Bekijk de Australische definitie van suburb.
addr:subdistrict zelf gedefinieerd node area Naam van het subdistrict
addr:district zelf gedefinieerd node area Naam van het district
addr:province zelf gedefinieerd node area Naam van de provincie
addr:state zelf gedefinieerd node area De staat/het land van het object. Voor de VS worden twee-letterige (hoofdletters) afkortingen gebruikt (AK, CA, HI, NY, TX, WY, etc.).
addr:county user defined node area The county of the object.

Tags voor interpolatie-wegen

addr:interpolation all/even/odd/ alphabetic way Wijze van interpolatie van de huisnummers die aan de weg van de respectievelijke straat behoren. (mogelijkheden zijn: doorlopend genummerd, even getallen, oneven getallen, alfabetisch)
Spořilov, Púchovská, označení domu.jpg
addr:interpolation Number n way Ieder n-de huisnummer tussen beide eindpunten wordt door de interpolatie-weg gerepresenteerd.
addr:inclusion actual/estimate/potential way Een facultatieve 'tag' voor het aangeven van het detail-niveau van de methode voor het interpoleren van de huisnummers. Zie gedetaileerde beschrijving.
This section is a wiki template with a default description in English. Editable here.

De Nederlandse vertaling is hier te bewerken.

How to map

Address tags can be added to isolated nodes or building=* polygons.

Buildings with multiple house numbers

When a building has more than one house number, each number has its own designated address node. Also a range (e.g., "10-95") can be specified, using addr:interpolation=* to describe whether that includes odd, even or all numbers. The latter can be done, for example, when a company or shop occupies multiple adjecent house numbers.

If house numbers are associated with individual entrances, tag those numbers to building=entrance nodes.

Using interpolation

HouseNumbersInterpolation.png As long as we don't have a node or building outline for each house(number) along a way, it's also possible to use automatic number interpolation. For that, draw a way connecting the existing house numbers and mark it with the type of interpolation as shown in the picture above. Additional tags such as addr:street=* are still added to the objects with the addr:housenumber=* tag, the interpolation way only gets the addr:interpolation=* tag.

For irregular missing house numbers (e.g., missing "13") two ways need to be drawn (e.g., "1-11" and "15-25"). If there is a regular structure to the missing house numbers, for example, every other number is missing from a sequence (example for an odd way: 3401, 3405, 3409, etc.), use a numeric value with addr:interpolation=* to indicate the value to increment between house numbers. (Note: addr:interpolation=odd and addr:interpolation=even are just special cases of addr:interpolation=number, were number is 2, and the beginning node is odd or even, respectively.)

If there is a house number on a single node or single building polygon and that house number also appears as the result of an interpolation, software should handle this case gracefully and favour the individually tagged house number as the real position.

As seen in the example picture above, it's allowed to add nodes that do not have an integer value for their addr:housenumber tag somewhere in an odd/even/all interpolation (e.g., "12b"). Those will be ignored for the interpolation. However, endpoints of the interpolation way always have to follow the given interpolation rule!

You can use the interpolation method "alphabetic" to interpolate the alphabetical characters in the house number. So if you have all the houses from 7a to 7f in a row, you can connect them by a way tagged with addr:interpolation=alphabetic. You can not mix alphabetic interpolation with other interpolation methods. There is a special case for the Latin character set in which the first entry in the sequence is a number, followed by the number plus the letter A. For example, the range 25-25F means that the houses are numbered 25, 25A, 25B … 25F.

Using Address Interpolation for partial surveys

To indicate the accuracy level of a and interpolation you can use the optional tag addr:inclusion=*, to represent what data is missing from a house number survey.

  1. Not all houses are yet present, but the endpoints of the street are surveyed.
  2. The endpoints of the street are not known, but a possible range can be estimated.
  3. house numbers are missing or damaged beyond recognition, so the interval can not be correct.

The optional tag addr:inclusion identifies the accuracy of the data.

  • addr:inclusion=actual - Represents an accurate survey where calculating every house number from the address interpolation way results in an exact match with physical houses. This is the same meaning as omitting the addr:inclusion tag.
  • addr:inclusion=estimate - The address interpolation way may contain numbers that don't actually physically exist for typical reasons of cases 1-3 above. A survey has been performed, and Geo-location calculations will be within several physical house spaces from the actual house.
  • addr:inclusion=potential - The complete range of all possible address numbers on a block, although there may not physically be enough room on the block for that range of house numbers.

Mogelijke vergissingen

Als u plaatsen met deze tag kent, controleert u of het kan worden gemarkeerd met een andere tag.
Geautomatiseerde bewerkingen zijn sterk ontmoedigd tenzij u echt weet wat u doet!
Als u plaatsen met deze tag kent, controleert u of het kan worden gemarkeerd met een andere tag.
Geautomatiseerde bewerkingen zijn sterk ontmoedigd tenzij u echt weet wat u doet!

Zie ook