Category:NL:Tagging Mistakes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Hier weergegeven pagina's hebben een Taginfo-sectie met een doos en een Overpass API-link op de pagina, die algemene of mogelijke tagfouten toont.

Hiermee kunnen mappers deze tags vinden in hun omgeving en repareren met lokale kennis.

Opmerking: De tags die u ziet in de categorie zijn de gevestigde tags!

Voorbeeldcode
== Algemene tagging vergissingen ==
{{PossibleSynonym|shop|driving_school}}