NL:Key:historic

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg historic
City wall avila.png
Omschrijving
Gebruikt om verschillende soorten historische objecten te omschrijven Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Groep: Historic
Gebruikt op deze elementen
kan aan knopen worden gekoppeldkan aan wegen worden gekoppeldkan aan vlakken worden gekoppeldkan aan relaties worden gekoppeld
Gedocumenteerde waarden: 57
Nuttige combinaties
Status: de facto

De historic=* sleutel wordt gebruikt om objecten te identificeren die van historisch belang zijn.

Gebruik

De waarde in de tag historic=* wordt gebruikt om het soort object te categoriseren. Indien mogelijk wordt het aangeraden om reeds gedocumenteerde en populaire waarden te gebruiken die op deze pagina worden weergegeven.

Voor objecten die niet meer bestaan, zie lifecycle prefix en Comparison of life cycle concepts.

Waarden

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable Javascript)

This table is auto-generated. See Taginfo/Taglists for a documentation on it. This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Wanneer kan deze sleutel gebruikt worden?

Een zeer groot aantal objecten heeft wel enige historische waarde, maar deze tag is niet voor al deze objecten bedoeld. Elke bijdrager is verantwoordelijk voor het bepalen of een object of gebeurtenis voldoende belangrijk is om het gebruik van deze tag te rechtvaardigen. Bij het selecteren van objecten als "historisch" moeten mappers met de volgende factoren rekening houden:

  • De mate waarin een onderwerp in het algemeen als historisch significant wordt beschouwd. Bijvoorbeeld, opname in een officiële lijst van historische plaatsen of een beschermde status is niet vereist, maar kan beschouwd worden als ondersteunend bewijs dat een object voldoende belangrijk is. Er is een lijst van monumentenregisters op  List of heritage registers. Let op dat vele van deze registers zowel natuurmonumenten als historische plaatsen bevatten. Zie ook heritage=*.
  • De grootte van het object en met name de mate waarmee het het zichtbare landschap beïnvloedt. Het gebruik van de tag historic=* met grote objecten zoals kastelen is relatief gebruikelijk. De tag historic=* wordt ook gebruikt om menselijke activiteit te verklaren die een impact heeft gemaakt op het landschap, zoals grootschalige mijnbouw of achtergelaten infrastructuur.
  • Het voordeel van het accentueren van een locatie die mogelijk interessant is voor gebruikers. Veel historische plaatsen zijn tegenwoordig namelijk trekpleisters voor toeristen.
  • De mate waarin het onderwerp interessant is voor de OSM community. Bijvoorbeeld, historische infrastructuur, zoals Romeinse wegen en in onbruik geraakte spoorwegen, worden vaak zo omschreven.

De tag historic=* wordt altijd gebruikt voor onderwerpen die met de geschiedenis van de mensheid te maken hebben. Geologische objecten en plaatsen met fossielen worden aangeduid met de tag geological=*. De tag historic=* is ook niet bedoeld voor natuurmonumenten. Het is alleen bedoeld voor cultureel erfgoed met een historisch belang.

N.B. In sommige gevallen zijn de suggesties die hierboven genoemd zijn lastig na te volgen. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om historic=wayside_shrine ook voor moderne tempeltjes te gebruiken en historic=memorial is bedoeld voor alle herdenkingsmonumenten, ook als ze niet historisch zijn.

Mogelijke vergissingen

Als u plaatsen met deze tag kent, controleert u of het kan worden gemarkeerd met een andere tag.
Geautomatiseerde bewerkingen zijn sterk ontmoedigd tenzij u echt weet wat u doet!
Als u plaatsen met deze tag kent, controleert u of het kan worden gemarkeerd met een andere tag.
Geautomatiseerde bewerkingen zijn sterk ontmoedigd tenzij u echt weet wat u doet!
Als u plaatsen met deze tag kent, controleert u of het kan worden gemarkeerd met een andere tag.
Geautomatiseerde bewerkingen zijn sterk ontmoedigd tenzij u echt weet wat u doet!
Als u plaatsen met deze tag kent, controleert u of het kan worden gemarkeerd met een andere tag.
Geautomatiseerde bewerkingen zijn sterk ontmoedigd tenzij u echt weet wat u doet!

Zie ook