NL:Key:historic

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg historic
2014 Bystrzyca Kłodzka, mury obronne 05.jpg
Omschrijving
Gebruikt om verschillende soorten historische objecten te omschrijven Show/edit corresponding data item.
Groep: historic
Gebruikt op deze elementen
kan aan knopen worden gekoppeldkan aan wegen worden gekoppeldkan aan vlakken worden gekoppeldkan aan relaties worden gekoppeld
Gedocumenteerde waarden: 65
Nuttige combinaties
Status: de facto

De historic=* sleutel wordt gebruikt om objecten te identificeren die van historisch belang zijn.

Gebruik

De waarde in de tag historic=* wordt gebruikt om het soort object te categoriseren. Indien mogelijk wordt het aangeraden om reeds gedocumenteerde en populaire waarden te gebruiken die op deze pagina worden weergegeven.

Voor objecten die niet meer bestaan, zie lifecycle prefix en Comparison of life cycle concepts.

Waarden

Gebruik railway=preserved voor oude spoorwegen.

Sleutel Waarde Element Omschrijving Rendering Foto
historic aircraft node area A decommissioned aircraft which generally remains in one place
Mońki. Pomnik samolot.JPG
historic aqueduct way area A historic structure to convey water
Pont Du Gard.JPG
historic archaeological_site node area Archeologische site. Plek met een of meer archeologische relicten of van archeologische opgraving. In NL ondermeer bruikbaar voor archeologische rijksmonumenten.
Archaeological-site-16.svg
Dscf0105 600.jpg
historic battlefield node area Historisch slagveld

Gebruik ook name=* en date=*. Kan zowel op land als op zee zijn

Fort Donelson river battery (1).jpg
historic bomb_crater node area Oude bomkrater
Fort Douaumont Ende 1916.jpg
historic building node area Historisch gebouw. Tag om toe te voegen aan geschiedkundig interessante gebouwen waar een andere tag aan is gegeven en voor historische gebouwen waar geen specifiekere historische tag aan is te geven. Zie ook heritage=* en ref:rce=* voor monumentale gebouwen.
Castillo Trausnitz, Landshut, Alemania, 2012-05-27, DD 18.JPG
historic cannon node Kanon
Muzzle loading cannons at the Swedish Naval Museum (6648150909).jpg
historic castle node area Kasteel
Castle-14.svg
Dscf0226 600.jpg
historic castle_wall way area Kasteelmuur
City-wall-render-eg1.png
Delitzsch Stadtmauer.jpg
historic charcoal_pile way area Historic site of a charcoal pile. Often still in good condition in hilly forest areas.
Charcoal pile 06.jpg
historic church node A building with historical value for Christian religious activities, particularly for worship services.
Sant Vasily cathedral in Moscow.JPG
historic city_gate node area Stadspoort
City-gate-14.svg
Spaarnwouder- of Amsterdamse poort.jpg
historic citywalls way area A  defensive wall is a fortification used to protect a city or settlement from potential aggressors.
City-wall-render-eg1.png
Delitzsch Stadtmauer.jpg
historic farm node area A historical farm, kept in its original state.
Memorial-Day-2003.jpg
historic fort node area Fort

Militair gebouw dat gemaakt is ter verdediging van een object of gebied. Een fort heeft in tegenstelling tot kastelen en vestingen geen woonfunctie.

Historic-fort.svg
Komárom Fortress 03.jpg
historic gallows node relation A structure designed for capital punishment by hanging.
Beerfelder-galgen-2007.jpg
historic highwater_mark node A marker for indicating past flood.
Hochwassermarke Schwaebisch Gmuend 1912.jpg
historic locomotive node area A decommissioned locomotive which generally remains in one place.
Ambarawa locomotief.jpg
historic manor node area Een buitenplaats, ook wel landhuis of herenhuis genoemd.
Manor-14.svg
Gut Panker Herrenhaus.jpg
historic memorial node area Gedenkplaats

Monument (van beperkte omvang) of gedenkteken, bijvoorbeeld een oorlogsmonument, kan ook een plaquette of gedenksteen in een muur zijn. (Bijna alle Nederlandse "monumenten" vallen hieronder. Conform het gebruik in het Engels van het woord "monument", wordt historic=monument gereserveerd voor grote bouwwerken.)

Memorial-16.svg
CIMG4191.JPG
historic mine node area Abandoned underground mine workings for minerals such as coal or lead.
Wieliczka kopalnia soli 3.jpg
historic mine_shaft node area Vertical shafts of a historic mine
Abandoned Mine Shaft At Phantom Falls.jpg
historic milestone node A historic marker that shows the distance to important destinations.
Jt meilenstein.jpg
historic monastery node area Klooster
Malbork Zamek Wysoki kruzganek.jpg
historic monument node area Monument.

Conform het (van het Nederlands en andere talen afwijkende) gebruik in de Engelse taal van dit woord, wordt "monument" hier gereserveerd voor grote bouwwerken, zoals waar je in kunt lopen of onder door gaan. In Nederland en België zeldzaam, zie ook historic=memorial.

Monument-16.svg
Befreiungshalle P1230106.jpg
historic optical_telegraph node area Historic optical telegraph
Telegraf-flittard.jpg
historic pillory node A construction designed to immobilitate and humiliate a person who was convicted in lower courts.
Kirchberg pranger.jpg
historic railway_car node area A decommissioned railway car which generally remains in one place.
Historic railway car tokyo.JPG
historic ruins node area Ruïne (vervallen bouwwerk).
Dscf1813-800.jpg
historic rune_stone node A  runestone is typically a raised stone with a runic inscription.
U 240, Lingsberg.JPG
historic ship node area Een oud schip dat op een vaste locatie tentoongesteld wordt.

Een bekend voorbeeld is de HMS Belfast in Londen.

Aurora Cruiser Museum StPetersburg.JPG
historic stone node area A stone shaped or placed by man with historical value.
Stein1811.jpg
historic tank node area A decommissioned tank which generally remains in one place.
T-34 am Sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten.jpg
historic tomb node area Historic tomb
Grob2.jpg
historic tower node area Historic tower
historic tree_shrine node A single tree of a religious figure mounted onto a tree. Use natural=tree + historic=wayside_shrine instead.
Tree Shrine - Giritzer, Mautern an der Donau, Österreich - 02.JPG
historic vehicle node area A decommissioned land-based vehicle which generally remains in one place
FV432 Armoured Personnel Carrier.jpg
historic wayside_cross node area Wegkruis

Een in katholieke streken veel voorkomend gedenkteken, meestal in de vorm van een kruis langs wegen en straten.

Christian.9.svg
Wegkreuz.jpg
historic wayside_shrine node area Kruisbeeld
Carto shrine.svg
2003-10-11 tanner moor 36.JPG
historic wreck node area Gezonken vaartuig
LovilleWreckRedsea.jpg
historic yes node area Historisch belang

Mogelijkheid om aan een andere tag aan te geven dat het object van historisch belang is, waar er geen specifiekere "historische" tag beschikbaar is.

historic user defined node area Zie ook Taginfo Statistic pictogramm.png voor meer informatie.

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

The NL description can be edited here

Wanneer kan deze sleutel gebruikt worden?

Een zeer groot aantal objecten heeft wel enige historische waarde, maar deze tag is niet voor al deze objecten bedoeld. Elke bijdrager is verantwoordelijk voor het bepalen of een object of gebeurtenis voldoende belangrijk is om het gebruik van deze tag te rechtvaardigen. Bij het selecteren van objecten als "historisch" moeten mappers met de volgende factoren rekening houden:

  • De mate waarin een onderwerp in het algemeen als historisch significant wordt beschouwd. Bijvoorbeeld, opname in een officiële lijst van historische plaatsen of een beschermde status is niet vereist, maar kan beschouwd worden als ondersteunend bewijs dat een object voldoende belangrijk is. Er is een lijst van monumentenregisters op  List of heritage registers. Let op dat vele van deze registers zowel natuurmonumenten als historische plaatsen bevatten. Zie ook heritage=*.
  • De grootte van het object en met name de mate waarmee het het zichtbare landschap beïnvloedt. Het gebruik van de tag historic=* met grote objecten zoals kastelen is relatief gebruikelijk. De tag historic=* wordt ook gebruikt om menselijke activiteit te verklaren die een impact heeft gemaakt op het landschap, zoals grootschalige mijnbouw of achtergelaten infrastructuur.
  • Het voordeel van het accentueren van een locatie die mogelijk interessant is voor gebruikers. Veel historische plaatsen zijn tegenwoordig namelijk trekpleisters voor toeristen.
  • De mate waarin het onderwerp interessant is voor de OSM community. Bijvoorbeeld, historische infrastructuur, zoals Romeinse wegen en in onbruik geraakte spoorwegen, worden vaak zo omschreven.

De tag historic=* wordt altijd gebruikt voor onderwerpen die met de geschiedenis van de mensheid te maken hebben. Geologische objecten en plaatsen met fossielen worden aangeduid met de tag geological=*. De tag historic=* is ook niet bedoeld voor natuurmonumenten. Het is alleen bedoeld voor cultureel erfgoed met een historisch belang.

N.B. In sommige gevallen zijn de suggesties die hierboven genoemd zijn lastig na te volgen. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk om historic=wayside_shrine ook voor moderne tempeltjes te gebruiken en historic=memorial is bedoeld voor alle herdenkingsmonumenten, ook als ze niet historisch zijn.

Mogelijke vergissingen

Als u plaatsen met deze tag kent, controleert u of het kan worden gemarkeerd met een andere tag.
Geautomatiseerde bewerkingen zijn sterk ontmoedigd tenzij u echt weet wat u doet!
Als u plaatsen met deze tag kent, controleert u of het kan worden gemarkeerd met een andere tag.
Geautomatiseerde bewerkingen zijn sterk ontmoedigd tenzij u echt weet wat u doet!

Zie ook