NL:Tag:historic=monument

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg historic = monument
Befreiungshalle P1230106.jpg
Omschrijving
Een object van bijzonder grote afmetingen (het is mogelijk om naar binnen te gaan, erop of erdoorheen te lopen) met als doel om een persoon, groep personen of een gebeurtenis te gedenken. Show/edit corresponding data item.
Representatie in OSM Carto
Monument-16.svg
Groep: historic
Gebruikt op deze elementen
kan aan knopen worden gekoppeldkan niet aan wegen worden gekoppeldkan aan vlakken worden gekoppeldkan niet aan relaties worden gekoppeld
Nuttige combinaties
Zie ook
Status: de facto

Een object van bijzonder grote afmetingen (het is mogelijk om naar binnen te gaan, erop of erdoorheen te lopen) met als doel om een persoon, groep personen of een gebeurtenis te gedenken. Vaak zijn ze gebouwd als een hommage aan politieke of militaire leiders of religieuze figuren/godheden uit verleden of heden.

Let op!: Deze sleutel wordt heel vaak onterecht gebruikt, omdat veel objecten die in gangbaar Nederlands worden aangeduid met het woord 'monument' dit in OSM context niet zijn. Lees eerst de paragraaf Waarschuwingen voor je besluit deze tag toe te passen.

Hoe in kaart te brengen

Plaats een punt in het midden of teken een lijn om de omtrek van het gebouw.

Optioneel

name=* - De naam van het monument

heritage=* - Als het gebouw een door de overheid erkende monumentenstatus heeft (werelderfgoed, rijksmonument etc.)

wikipedia=* - Verwijzing naar de Wikipedia-pagina van het monument

Andere mogelijkheden

historic=memorial - Te gebruiken voor objecten die ook de functie hebben om iets of iemand te gedenken, maar kleiner van afmeting zijn. Bijvoorbeeld een oorlogsmonument in een stadspark of een ingemetselde steen met inscriptie.

man_made=obelisk - Hoog, smal, vierzijdig monument, normaal gesproken met een pyramide vormige spits.

Waarschuwingen

In het Nederlands zijn meerdere betekenissen van het woord monument gangbaar, die echter geen van beide direct betrekking hebben op historic=monument objecten:

  1. Een gedenkplek. Vaak in de vorm van een kunstwerk of voorwerp uit een oorlog, al dan niet vergezeld van een lijst met namen van in oorlogssituaties overleden personen. Gebruik voor dit soort plekken, historic=memorial
  2. Een object dat niet in eerste plaats bedoeld is om te gedenken, maar vooral een kunstuiting is. Gebruik hiervoor tourism=artwork
  3. Een gebouw of ander object met beschermde erfgoedstatus. Oude boerderijen, kastelen, molens, publieke gebouwen etc. Gebruik hiervoor heritage=*

Als het niet duidelijk is dat het object "monumentale" afmetingen heeft, gebruik deze tag dan niet. Zie ook onder Andere mogelijkheden

Als het gebouw niets herdenkt maar wel van historisch belang is, gebruik dan een andere waarde van historic=* of gebruik historic=yes.

Met de website "CheckTheMonuments" kan worden bekeken waar de combinatie historic=monument voorkomt en kan je eventueel verkeerd gebruikte tags corrigeren als je de kennis hebt over het object.

Voorbeelden

Een aantal Nederlandse voorbeelden die wel in aamerking komen voor het predicaat historic=monument:

Naam Locatie Afbeelding Hoogte
Belgenmonument Amersfoort
(52°08′34.26″ N, 5°21′31.21″ E)
Amersfoort Belgenmonument 200901.jpg
12-14 meter
Pyramide van Austerlitz Woudenberg
(52°05′25.80″ N, 5°20′34.80″ E)
081207 NL Pyramide van Austerlitz.JPG
Heuvel: 36 meter
Obelisk: 13 meter
Zuil van Lely Lelystad
(52°30′27.07″ N, 5°28′37.78″ E)
ZuilvanLely.jpg
30 meter