Category:Ca:Errors d'etiquetatge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Les pàgines llistades aquí tenen una secció amb una etiqueta informativa Taginfo i un enllaç Overpass API a la pàgina, que mostra errors d'etiquetatge habituals o possibles.

Això permet als cartògrafs trobar aquestes etiquetes en les seves àrees i arreglar-ho amb el seu coneixement local.

Nota: Les etiquetes que veieu llistades a la categoria són les etiquetes establertes!

Codi d'exemple
== Errors habituals o possibles d'etiquetatge ==
{{PossibleSynonym|shop|driving_school|Lessons are not necessarily sold there}}
Vegeu també