Ca:Tag:barrier=kerb

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = kerb
Obrubnik.jpg
Descripció
Una vora de pedra en un paviment o camí elevat. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grup: barreres
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodeses pot usar en viesno es pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Implica
Combinacions útils
Estat: aprovadaPage for proposal

information sign

Aquest article és un esbós. Pots ajudar a l'OpenStreetMap ampliant-lo.

Un barrier=kerb o vorada (per exemple, a una vorera) és una barrera per a vehicles i conductors de cadires de rodes. L'altura de la vorada és important, i amb aquesta informació es pot determinar l'ús per part de diferents grups de persones. L'altura d'una vorada s'etiqueta de manera addicional mitjançant height=*, si es disposa d'aquesta informació. El costat baix de la vorada queda a la dreta si aquest es dibuixa com una via; el costat alt, a l'esquerra.

Vegeu també kerb=*, que s'usa en el node d'una via en la ubicació on es troba la vorada.

Ús

ElementWay.png
que resulta Element retaining wall rend.png

Dibuixeu una via al llarg de la línia de la vorada de manera que el nivell inferior quedi a la dreta de la via i etiqueteu-la amb barrier=kerb

També es pot usar un node en un camí o carretera, per exemple, un highway=footway, per mostrar la ubicació d'una vorada al llarg de la ruta.

Representació

Els representants i editors poden indicar la part inferior de la vorada (el costat dret de la via OSM) amb petits triangles apuntant cap avall.

Significado de las flechas en el bordillo
Esto muestra lo que significan las flechas. Las flechas apuntan hacia el terreno más bajo.

Possibles errors d'etiquetatge

Si coneixeu llocs amb aquesta etiqueta, verifiqueu si poguessin ser etiquetats amb una altra diferent.
Les edicions automàtiques estan extremadament desaconsellades llevat que realment sapigueu el que esteu fent!