Ca:Key:bicycle

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg bicycle
Sinnbild Radfahrer, StVO 1992.svg
Descripció
Permisos d'accés per a ciclistes. Show/edit corresponding data item.
Grup: restriccions
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodeses pot usar en vieses pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Vegeu també
Estat: de facto

Restriccions legals per a ciclistes.

En combinació amb cycleway:left=* icycleway:right=*, bicycle:forward=* i bicycle:backward=* pot ser útil.

Valors comuns

Exemples

Els permisos o restriccions legals poden ser anunciats per senyals, per exemple:

Japan road sign 325-2.svgJapan road sign 309.svgRU road sign 4.4.1.svgRU road sign 3.9.svgNYCDOT SR-1801.svgMUTCD R5-6.svgSingapore Traffic-signs Regulatory-sign-20a.jpgRU road sign 8.4.7.svg

Possibles errors d'etiquetatge

Si coneixeu llocs amb aquesta etiqueta, verifiqueu si poguessin ser etiquetats amb una altra diferent.
Les edicions automàtiques estan extremadament desaconsellades llevat que realment sapigueu el que esteu fent!
Si coneixeu llocs amb aquesta etiqueta, verifiqueu si poguessin ser etiquetats amb una altra diferent.
Les edicions automàtiques estan extremadament desaconsellades llevat que realment sapigueu el que esteu fent!
Si coneixeu llocs amb aquesta etiqueta, verifiqueu si poguessin ser etiquetats amb una altra diferent.
Les edicions automàtiques estan extremadament desaconsellades llevat que realment sapigueu el que esteu fent!

Vegeu també