Ca:Tag:crossing=traffic_signals

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg crossing = traffic_signals
Toucan.jpg
Descripció
Traffic light controlled pedestrian crossings Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grup: Properties
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodeses pot usar en viesno es pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Requereix
Estat: aprovadaPage for proposal

Wikidata

Aquesta etiqueta s'usa en creus de vianants controlats per semàfors

Com mapejar

Col·loca un node node a la carretera on es troba l'encreuament i afegeix highway = crossing + crossing = traffic_signals.

A prop també hi pot haver un semàfor ( highway = traffic_signals) en un altre node

Etiquetes per utilitzar en combinació

No utilitzeu bicycle = no , perquè bloqueja la carretera per les bicicletes.

Possible Mistagging

Si coneixes llocs amb aquesta etiqueta, verifica si poguessin ser etiquetats amb una altra diferent.
Les edicions automàtiques estan extremament desaconsellades llevat que realment sàpigues què estàs fent!
Si coneixes llocs amb aquesta etiqueta, verifica si poguessin ser etiquetats amb una altra diferent.
Les edicions automàtiques estan extremament desaconsellades llevat que realment sàpigues què estàs fent!

Vegéu també