Ca:Tag:crossing=traffic_signals

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg crossing = traffic_signals
Toucan.jpg
Descripció
Passos de vianants controlats per semàfors Show/edit corresponding data item.
Grup: cruïlles
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodeses pot usar en viesno es pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Requereix
Combinacions útils
Estat: aprovadaPage for proposal
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2562100. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

Aquesta etiqueta es fa servir en cruïlles per als vianants controlats per semàfors.

Alguns mapejadors en comptes d'això utilitzen crossing:signals=* en combinació amb crossing=marked o crossing=unmarked, perquè alguns passos no marcats també estan senyalitzats o tenen senyalització desconeguda.

Com cartografiar

Poseu un node node a la carretera on es troba la cruïlla i afegiu-hi highway=crossing + crossing=traffic_signals.

Dibuixeu una via via que pugui ser usada pels vianants per creuar la carretera i afegiu-hi les etiquetes highway=footway + footway=crossing + crossing=traffic_signals.

A prop també pot haver-hi un semàfor (highway=traffic_signals) en un altre node

Etiquetes per utilitzar en combinació

Suport de programari

Renders

OsmAnd dibuixa ratlles grises i blanques al llarg de l'encreuament i afegeix un pictograma d'un semàfor roig i verd de dos discos al node de l'encreuament.

Andy Townsend Estil rural per a vianants d'Anglaterra i Gal·les marca l'encreuament amb un pictograma d'un semàfor de vehicles de tres discos, igual que un node highway=traffic_signals. [1]

Organic Maps equipara de la mateixa manera aquesta etiqueta amb highway=traffic_signals. [2]

AB Street afegeix una Línia d'stop al creuament. [3][4]

Straßenraumkarte Neukölln dibuixa una línia discontínua blanca a banda i banda de l'encreuament [5] i reserva una zona lliure d'aparcament al voltant de l'encreuament que siga més gran que crossing=marked. [6]

Rutejadors

OsmAnd Penalitza el creuament en més temps que crossing=uncontrolled i crossing=unmarked. [7]

OpenTripPlanner També aplica una penalització addicional a l'encreuament [8], i un mode d'usuari cec, proposat a Valhalla faria el mateix. [9]

BRouter El perfil predeterminat del cotxe penalitza l'encreuament de la mateixa manera que penalitzaria un node highway=traffic_signals. [10]

GraphHopper dedueix crossing:signals=yes de crossing=traffic_signals. [11]

Possibles errors d'etiquetatge

Si coneixeu llocs amb aquesta etiqueta, verifiqueu si poguessin ser etiquetats amb una altra diferent.
Les edicions automàtiques estan extremadament desaconsellades llevat que realment sapigueu el que esteu fent!

Vegeu també