Category:Bg:Tagging Mistakes

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Страниците, изброени тук, съдържат секция Taginfo с кутия и връзка Overpass API на страницата, която показва често срещани или възможни грешки при маркирането.

Това позволява на картографите да намират тези маркери в техния район и да го коригират с местните познания.

Забележка: Маркерите, които виждате в категорията, са установените маркери!

Примерни кодове
== Често срещани грешки ==
{{PossibleSynonym|shop|driving_school|Lessons are not necessarily sold}}

Pages in category "Bg:Tagging Mistakes"

The following 2 pages are in this category, out of 2 total.