Pl:Tag:building=farm

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building = farm
(budynek = farma)
Studna před č.1.,Holašovice.JPG
Opis
Dom mieszkalny w gospodarstwie rolnym. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Area building=yes.png
Grupa: Budynki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

building=farm – służy do oznaczania domu mieszkalnego w gospodarstwie rolnym.

Opis

 Gospodarstwo rolne
Można również użyć tagu building=house, ale w niektórych krajach dom farmerski ma różne funkcje i dlatego ten tag jest preferowany.

Mapowanie

Rysujemy obszar obszar pokrywający obrys budynku i dodajemy tag building=farm.
W przypadkach, w których jest to niemożliwe, można zamiast tego ustawić węzeł węzeł.

Możesz oznaczyć okolicę farmy jako landuse=farmyard. Tagi innych budynków w gospodarstwie znajdują się poniżej.

Zobacz też

Istnieją jeszcze inne, bardziej szczegółowe znaczniki dla pomocniczych zabudowań gospodarczych: