Pl:Tag:building=public

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg building = public
(budynek = publiczny)
Dominion Public Building.JPG
Opis
Budynek, do którego wstęp jest publiczny np. urząd miejski, policja, sąd. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Area building=yes.png
Grupa: Budynki
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

building=public - służy do oznaczania budynków użyteczności publicznej jak np. urząd miejski, policja, sąd, itd.

Mapowanie

Zaznaczamy obszar budynku i dodajemy tag building=public oraz opcjonalnie name=*.

Jeśli zaznaczenie obszaru jest niemożliwe, można zamiast tego zaznaczyć punkt w centrum obiektu.

Stosujemy z:

lub z

w celu dodania dalszych szczegółów.

Zobacz też

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!