Hu:Key:height

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg height
Height demonstration diagram.png
Leírás
Más kulcsok fizikai tulajdonsága. A height a függőleges távolság mérőszáma. Azt jelzi, hogy milyen „magas” valami. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Csoport: Properties
Használható elemtípusok
használható pontokonhasználható vonalakonhasználható területekenhasználható kapcsolatokon
Hasznos kombinációk
Státusz: de facto

A height=* kulcs egy elem tényleges magasságát írja le.

Címkézés

Mértékegységek

Az alapértelmezett mértékegység a méter. Ha a magasságot eltérő mértékegységben mérik, akkor a mértékegység rövidítése hozzáfűzésre kerül az értékhez egy szóközzel elválasztva (további információkért nézd meg a lenti példákat vagy a mértékegység meghatározások szócikket).

A tizedeshelyekkel rendelkező magasságértékeknél használj pont karaktert tizedeselválasztóként.

Források

A magasságinformáció forrása a source:height=* kulccsal határozható meg.

Példák

Itt van néhány példa, hogy egy magasságot hogyan lehet címkézni.

Magasság Címkézés Megjegyzés
Négy méter height=4 A mértékegység megadása elhagyható a méternél, ami így nézne ki: height=4 m.
1,35 méter height=1.35 Használj tizedespont (pont karaktert) elválasztóként.
7 láb és 4 hüvelyk height=7'4" Használj írógép aposztróf karaktert a láb értéke után és egy írógép idézőjel karaktert a hüvelyk értéke után. Szóközöket nem szabad használni.

Épületek magassága

Használd az épületek legnagyobb magasságát és ne az átlagos magasságot. A legnagyobb magasság az épület magassága, vagyis az épület legmagasabb pontja (beleértve a tetőt, de nem számítva az antennákat, a tornyokat és a tetőre szerelt egyéb eszközöket) és a lent lévő legalacsonyabb pontja közötti távolság, ahol az épület a talajjal találkozik.

Épületrészek

Az épületek önálló részeinek magassága az egyszerű 3D épületek specifikáció használatával adható meg.

Lehetséges problémák

Átlagos tengerszint feletti magasság

A tárgyak  átlagos tengerszint feletti magassága az OpenStreetMapon nem a height=* kulcs használatával adható meg. Az ezt a mérőszámot használó objektumoknál az ele=* kulcsot kell használni. Például egy natural=peak kulccsal rendelkező hegycsúcs az ele=* kulcsot használja a csúcs legmagasabb pontjának megadásához.

Magasságkorlátozás

A magasságkorlátozások (például a függőleges távolság egy híd alatt vagy egy alagúton keresztül) nem a height=* kulcs használatával vannak címkézve. Használd a maxheight=* kulcsot a megengedett legnagyobb magasság megadásához.

Helytelen értékek

A következő táblázat a helytelen címkékre és a helyes jelölésükre tartalmaz példákat, amelyeket gyakran rosszul használnak.

Helytelen Magyarázat Helyes
height=4m Hiányzik a szóköz az érték és a mértékegység között. height=4 m
height=0,8 Vesszőt használnak, amely hibás tizedeselválasztó. height=0.8
height=11' 4" Nem szabad szóközt tenni a láb és a hüvelyk közé. height=11'4"

Lehetséges címkézési hibák

Ha tudsz ezzel a címkével rendelkező helyeket, akkor ellenőrizd, hogy címkézhető lenne-e másik címkével.
Az automatikus szerkesztések erősen ellenjavallottak, kivéve hogyha valóban tudod, hogy mit csinálsz!

Lásd még

  • Lehetséges mértékegységek áttekintése
  • Az átlagos tengerszint feletti magasság meghatározása az ele=* kulccsal
  • A járművek megengedett legnagyobb magasságának meghatározása a maxheight=* kulccsal
  • A szélesség meghatározása a width=* kulccsal
  • A hossz meghatározása a length=* kulccsal
  • Egy elem vagy egy szint mélységének meghatározása a depth=* kulccsal
  • A távolság meghatározása a distance=* kulccsal