Cs:Key:message

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg message
Message-icon-white-background.png
Popis
Informuje o typu sdělení. Edit or translate this description.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

Pro použití na reklamních zařízení označených advertising=*.

Klíč message=* představuje údaj o typu sdělení reklamního zařízení. Nejedná se o reklamní sdělení samotné.

Reklamní zařízení většinou zobrazují komerční sdělení jako součást marketingové strategie, ale nejenom to: může se použít k zobrazení názoru, místní informační zprávy, propagaci právního oznámení, zobrazení informace na mapě, atd.

Doporučené použití

 • message=commercial - reklamní zařízení zobrazuje komerční sdělení. Jedná se o nejčastější případ. Toto je výchozí hodnota.
 • message=local - reklamní zařízení zobrazuje místní informační zprávy. Například otevírací hodiny komunálních služeb, nebo sociálních zařízení, informace vztahující se k úklidové kampani, otevírací hodiny trhu pod širým nebem, jakékoliv obecní nebo lokální informace.
 • message=safety - reklamní zařízení zobrazuje bezpečnostní zprávy, například 'rizika spojená rozvodněnými řekami'.
 • message=legal - reklamní zařízení zobrazuje právní oznámení.
 • message=map - reklamní zařízení zobrazuje mapové informace.
 • message=political - reklamní zařízení zobrazuje politickou volební inzerci pro kandidáta ve volbách. Volební billboardy jsou často dočasné billboardy, zobrazující 'politickou' zprávu.
 • message=showbiz - reklamní zařízení zobrazuje informace vztahující se k divadlu, kinu, koncertům, uměleckým vystoupením.
 • message=non_profit - reklamní zařízení zobrazuje informace vztahující se k neziskovým organizacím.
 • message=opinion - reklamní zařízení a tabule zobrazující veškeré názory svobodného projevu.
 • message=religion - reklamní zařízení zobrazuje informace vztahující se k aktivitám církve (třeba farnosti). To může zahrnovat datumy a časy bohoslužeb, zprávy z komunity, kontaktní informace, záměry modliteb, informace o poutích.
 • message=funding - tabule informující o spolufinancování z projektu

Obvyklé kombinace

Pokud reklamní zařízení zobrazuje zprávy opinion, non_profit, showbiz, political (tedy message=opinion, message=non_profit, message=showbiz, message=political), je nejčastěji zařízení veřejné a lze ho kombinovat s access=yes.
Pokud reklamní zařízení zobrazuje zprávy commercial, local, safety, legal, map, (tedy message=commercial, message=local, message=safety, message=legal, message=map), je nejčastěji zařízení soukromé, jeho použití je vyhrazeno, a proto musí být v kombinaci s access=no.

Pokud má reklamní zařízení dvě stěny, a jedna (často přední ve směru proudu) zobrazuje 'komerční' sdělení a druhá strana (proti směru proudu) zobrazuje "lokální" informační sdělení, pak je možné použít: message:front=commercial a message:reverse=local.

Samotné sdělení můžete zapsat pomocí klíče inscription=*, ale pouze u nápisů, které se pravidelně neobměňují.

Kombinace na reklamních prvcích

advertising=*

Vykreslování

Otevřené otázky

Viz také