Cs:Key:animated

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg animated
Animated icon.png
Popis
Označuje, zda je prvek animován a jakým způsobem. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošepoužití na relaci nespecifikováno
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: používáno

Klíč animated=* znamená, že prvek je animovaný.
Nejčastěji se používá na reklamních zařízeních označených advertising=* a v tom případě to oznamuje, jakým způsobem je animované.

Doporučené použití

animated=no - prvek není animován, je statický.
animated=yes - prvek je animován, je pohyblivý, měnící se v čase, je dynamický.
animated=trivision_blades - reklamní billboard, pravidelně se měnící otáčením trojúhelníkových listů nebo trojúhelníkových hranolů, také známé jako  Trivision(en).
animated=winding_posters - reklamní billboard, pravidelně se měnící postupným rolováním nebo namotáváním plakátů v pravidelných intervalech.
animated=revolving - reklamní sloupek, který se otáčí, aby zobrazoval plakáty do všech směrů.
animated=screen - reklamní zařízení zobrazující videa na obrazovce
animated=digital_messages - reklamní zařízení zobrazující digitální informační zprávy, například dopravní nebo obecní.
animated=digital_prices - reklamní zařízení zobrazující digitálně cenu, například na čerpací stanici.
animated=wind - reklamní zařízení pohybující se větrem, a to buď otáčením se nebo jednodušeji jako vlajka.


animated=* můžeme použít na bodech uzel, nebo plochách plocha.

Obvyklé kombinace

Kombinace na reklamním zařízením

advertising=*

Vykreslování

  • OpenAdvertMap zobrazuje prvky advertising=* pomocí tématického vykreslování. Je-li přítomna značka animated=*, pak je ve vyskakovacím okně prvku zobrazena odpovídající ikona.

Otevřené otázky

Viz také