Sv:Tag:highway=rest_area

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = rest_area
Wentworth terrain.jpg
Beskrivning
Rastplats längs bilväg Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupp: Vägar
Element för användning
may be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areasshould not be used on relations
Användbara kombinationer
Wikidata
Status: de facto

Beskrivning

En plats vid sidan av en bilväg för rast och vila. Oftast med bord och bänkar för medhavd matsäck. Ska inte förväxlas med highway=services vilken beskriver ett till svenska förhållande svåröversatt område inkluderande affär, bensinstation, duschar och annan service. Alla egenskaper vid en highway=rest_area anges separat, t.ex. amenity=fuel, amenity=waste_basket, amenity=toilets, osv.

Rastplatser i Sverige har oftast ett officielt namn, varför name=* bör anges.

I engelskspråkiga länder kallas rastplatser utöver rest area även för rest stops och turnout.

Vägskylt (Sverige)

Sweden road sign H13.svg

Se även