Sv:Tag:highway=rest_area

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = rest_area
Wentworth terrain.jpg
Beskrivning
Rastplats längs bilväg Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Tolkning i OSM Carto
Rendering-highway services.png
Grupp: vägar
Element för användning
may be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areas (and multipolygon relations)should not be used on relations (except multipolygon relations)
Användbara kombinationer
Status: de facto

Beskrivning

En plats vid sidan av en bilväg för rast och vila. Oftast med bord och bänkar för medhavd matsäck. Ska inte förväxlas med highway=services vilken beskriver ett till svenska förhållande svåröversatt område inkluderande affär, bensinstation, duschar och annan service. Alla egenskaper vid en highway=rest_area anges separat, t.ex. amenity=fuel, amenity=waste_basket, amenity=toilets, osv.

Rastplatser i Sverige har oftast ett officielt namn, varför name=* bör anges.

I engelskspråkiga länder kallas rastplatser utöver rest area även för rest stops och turnout.

Vägskylt (Sverige)

1 9 2 6.svg

Se även