Sv:Key:ford

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg ford
Ogle County IL White Pines State Park Fords3.jpg
Beskrivning
En liten del av en bilväg där en vattenväg går över den. Show/edit corresponding data item.
Tolkning i OSM Carto
Ford.16.svg
Grupp: Vägar
Element för användning
may be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations (except multipolygon relations)
Dokumenterade värden: 3
Användbara kombinationer
Status: de facto

Ett [W] vadställe är en liten del av en bilväg där en vattenväg går över den. Ett vadställe kan både konstrueras (t.ex. med betong) eller med den naturliga bäckbädden. Det kan gälla fordonsvägar, eller gång-, cykel- eller hästvägar.

Till skillnad från en bro som går över vattenvägen, eller en kulvert där vattenvägen går under landvägen.

Hur man kartlägger

  • Använd ett enda nod vadställe där en landvägen korsar en vattenväg som är kartlagd som linjär bäck utan flodbankar
  • Använd vägmetoden för större bäckar med kartlagda flodstränder

På en node-nod

Bäcken och vägarna ska dela en nod där de korsar markerad med ford=yes.

På en way-väg

Vägen ska dela noder med flodstränderna där den korsar dem och även en nod med waterway=stream (vattenvägen=ström) där de korsar. Dela landvägen mellan flodstränderna och använd ford=yes för detta segment (utöver all annan information som rör landvägen).

Om tillvägagångssättet (upp och ner till flodstranden) till vadstället skiljer sig mycket från vadstället självt, kan det vara klokt att dela vägen och märka dem på lämpligt sätt. (incline=* kan till exempel gälla).

Du bör inte tagga ford=yes på vattenvägsnoden, när den används på landvägen.

Taggar

Tag Description
ford=yes

Allmänt värde

Ford near Lower Merripit.jpg

ford=stepping_stones

Se (engelska) step-stone bridge on Wikipedia

Stepping stones 3.jpg

ford=boat En båt tillhandahålls för korsning. Se den vanligare taggen route=ferry.

Användbara kombinationer

  • surface=* (yta) Uppenbara värden här skulle vara betong, asfalterad, sand, grus och lera etc.
  • depth=* (djup) Normalt djup du kan stöta på. Förmodligen djupare vid översvämning eller vid kraftigt regn. Kanske till och med satt till 0 för vadställen som är torra större delen av året.
  • layer=* (lager) Bör vara samma som att korsa vägen. Det är inte inställt i de flesta fall. Du är både landvägen och i vattenvägen, och inte logiskt åtskilda som en bäck under en bro skulle vara.
  • tidall=yes (tidvatten=ja) Om vadstället är inom tidvattenområdet. Du kan förvänta dig att vattennivån i vadställen inom tidvattenområdet kommer att röra sig upp och ner med tidvattnet.

Exempel

Se även

  • Förslag (har aldrig gått vidare till en omröstning)
  • flood_prone=* (översvämningsbenäget) till skillnad från vadställen är sannolikt farliga att korsa om det finns vatten över vägbanan.
  • intermittent=* (intermittent) används för att indikera att en vattenväg (flod, bäck, etc.) inte har ett permanent flöde, så vadstället kan också vara torrt ibland.
  • bridge=low_water_crossing (bro=lågvattenkorsning) är en låg bro som är konstruerad för att bära fordon över vattnet vid låga flödesnivåer och överleva nedsänkning vid höga flödesnivåer (se brovärden).