Sv:Tag:ford=stepping_stones

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg ford = stepping_stones
Stepping stones 3.jpg
Beskrivning
Ett vadställe för att korsa en vattenväg med trampstenar Show/edit corresponding data item.
Tolkning i OSM Carto
Ford.16.svg
Grupp: vägar
Element för användning
may be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations (except multipolygon relations)
Innebär alltid

surface=stepping_stones

Se även

surface=stepping_stones

Status: de facto

Stegstenar eller Trampstenar är vanligtvis kubformade stenar som gör det lättare att gå i sumpig eller smutsig terräng eller - som broersättning - möjliggör att korsa grunda vattendrag som vattendrag och dammar.

Hur man kartlägger

  • använd ett enda nod vadställe där en landväg korsar en vattenväg som är kartlagd som linjär bäck utan flodbankar
  • använd vägmetoden för större bäckar med kartlagda flodstränder

På en node-nod

Bäcken och landvägen ska dela en nod där de korsar markerad med ford=stepping_stones.

way väg

Landvägen ska dela noder med flodstränderna där den korsar dem och även en nod med waterway=stream (vattenvägen=bäcken) där de korsar. Dela motorvägen mellan flodstränderna och använd ford=stepping_stones på detta segment.

Exempel


Stegstenar: avståndet mellan stenarna kanske är större än själva stenarna, men detta representeras med en kontinuerlig linje över vattnet

Yta

Om surface=* är otaggad kan det vara användbart att anta surface=stepping_stones.

Se även

  • ford=yes
  • flood_prone=* till skillnad från vadställen är sannolikt farliga att korsa om det finns vatten över vägbanan.