Sv:Tag:route=ferry

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg route = ferry
Ferry.Viking.line.mariella.800px.jpg
Beskrivning
Rutten för en allmän färja eller vattenbuss Show/edit corresponding data item.
Tolkning i OSM Carto
Route ferry.png
Grupp: rutt
Element för användning
should not be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasmay be used on relations
Användbara kombinationer
Status: de facto

Denna tagg används på vägarna way, som kartlägger en färje- eller vattenbussrutt på havet, floder eller andra vattenvägar. Färjor är en form av kollektivtrafik som fungerar för att ansluta vägnät och för att tillhandahålla passagerarservice ungefär som busstrafik. Vissa färjesystem består av många rutter, medan andra bara är ett bekvämt sätt att besöka en ö eller korsa en flod eller sjö.

route=ferry kan användas för stora färjor som transporterar passagerare, cyklar, bilar, lastbilar och till och med järnvägsvagnar, såväl som för små båtar som färjer människor över floder och sjöar eller självgående färjor.


Hur man kartlägger

Använd taggen route=ferry för att visa rutten för en färja.

Du kan använda taggen på en enkel väg way ritad längs hela rutten i de flesta fall. Dessutom kan taggen också läggas till en ruttrelation relation som innehåller alla sätt.

Hur man kartlägger på ett enda sätt

Rita en väg way från en färjeterminal till en annan och lägg till route=ferry och name=*.

Färjerutten bör börja och sluta vid en färjeterminal node amenity=ferry_terminal. På samma punkt slutar även tillfartsvägen. Mellan terminalen och kustlinjen kan det finnas en pir way area man_made=pier (som den första delen kan vara över land). Om piren är modellerad som ett linjärt sätt, lägg till en highway=*-tagg till piren, och om piren är modellerad som ett område, skapa en separat highway=*-funktion som ansluter färjeterminalen till det större vägnätet. Bilfärjor har ofta en bro mellan kajväggen och dockningspunkten, som är märkt med highway=* + bridge=yes.

Färjeleden får inte förgrena sig i vattnet, så rutten ska alltid dras till färjeläget. Detta är viktigt för att dirigering ska fungera korrekt.

Taggar

Nyckel Värde Kommentar
route ferry (obligatorisk)
motor_vehicle yes / no Om färjan tillåter motorfordon (lastbilar, bilar, motorcyklar, ...).
hgv yes / no Om färjan tillåter tunga lastbilar (godsbilar >3,5 ton).
motorcar yes / no Om färjan tillåter bilar.
motorcycle yes / no Om färjan tillåter motorcyklar.
bicycle yes / no Om färjan tillåter cyklister.
foot yes / no Om färjan tillåter fotpassagerare.
wheelchair yes / no Oavsett om du kan gå ombord i rullstol.
railway yes / no Om färjan tillåter järnväg.
access * För andra åtkomstbegränsningstaggar. Se även [[{{LL[[Map Features#Restrictions}}|Kartfunktioner#Restrictions]].
operator operatör Namnet på företaget som trafikerar sträckan.
network nätverk Ett system med rutter som vanligtvis underhålls eller utses av en enda byrå eller organisation
name individuellt namn Namnet på rutten eller linjen.
ref referens Referensnumret/koden för en färjerutt.
duration duration rekommenderas starkt för att indikera hur lång tid rutten tar ('00:05' är 5 minuter, '1:15' en timme femton, eller '48:00' två dagar). Viktigt att undvika stora omvägar för att undvika färjor för routrar som underskattar färjornas hastighet. OSRM och GraphHopper stöder denna tagg (på sätt). Använd HH:MM:SS, H:MM:SS, HH:MM, H:MM, MM, eller formatet M.
interval service interval rekommenderas för att indikera hur ofta tjänster går på färjelinjen. Använd HH:MM:SS, H:MM:SS, HH:MM, H:MM, MM, eller formatet M. Exempel: En färja som går varje halvtimme får taggen interval=00:30 (interval=30 eller interval=00:30) :00 är också giltiga).
fee/toll yes / no om du måste betala för att passera. Båda nycklarna är av mycket liknande popularitet, cirka 500 användningar från och med 2019[1], se https://lists.openstreetmap.org/pipermail/tagging/2019-June/thread.html#46121 för diskussion vilken tagg som är att föredra
opening_hours opening_hours när kan du förvänta dig att tjänsten är aktiv? (endast om färjan trafikerar regelbundet)
reservation yes / no / required yes: bokning/bokning möjligt för att undvika långa väntetider och/eller säkerställa att tjänsten fungerar, no: först till kvarn, först till kvarn, required: ingen passage utan bokning/bokning.
ferry * för den typ av väg färjeleden tillhör (används med samma värden som highway=*).
ferry:cable yes En kabelfärja (kedjefärja, eller reaktionsfärja) är en färja som styrs eller drivs av kablar anslutna till båda stränderna.
maxweight * Maximal vikt för ett fordon.
maxlength * Maximal längd på ett fordon.
maxwidth * Maximal bredd på ett fordon.
maxheight * Maximal höjd på ett fordon.
capacity * Maximalt antal passagerare/fordon (använd undernycklar som capacity:bicycle=* för precision)

Hur man kartlägger med hjälp av en relation

relationsmetoden är mer komplicerad och onödig för grundläggande färjerutter, som kan representeras av en enkel väg way, såsom de som korsar en flod eller kanal.

Observera att de flesta routingklienter och renderare för närvarande inte stöder färjerelationer, så alla färjerutter som endast är mappade med relationer och inte med taggar på de separata vägarna way kan vara oruttbara och orenderade för närvarande, så det rekommenderas att tagga varje individuellt sätt way också.

Relationsmetoden används för andra typer av transportrutter som vanligtvis sträcker sig över många individuella vägar way, som representerar många olika vägar, etc. Relationen kan vara medlem i en route_master relation. Se Relationer/Rutter.

Alla taggar och specifikationer som beskrivs ovan för det enda sättet way är giltiga för en relation relation.

Taggar

En specifik tagg måste dock läggas till:

Nyckel Värde Kommentar
type route Om du använder en relation bör denna alltid ha en 'type'-tagg, i det här fallet type=route. Om rutten är enkelriktad way, använd inte den här taggen.
from namn Startstation
to namn Destinationsstation

Members of the relation

Väg/nod Roll Upprepning? Diskussion
way empty Noll eller mer Sätten som gör upp rutten, i ordning och sammanhängande. Per PTv2 ska den tomma rollen användas. Dessa sätt bör ha taggen route=ferry.
node stop Två eller fler Färjeterminaler (amenity=ferry_terminal). Ordningen på medlemmarna i relationen bör vara identisk med ordningen i tidtabellen och läggas till i ordningen i början av relationen. Dessa noder bör ha taggarna amenity=ferry_terminal + ferry=yes. De måste tillhöra en sätt route=ferry medlem av relationen, och helst vara anslutna till ett vägnät.
node area platform Noll eller mer En brygga (man_made=pire) eller ett område för ombordstigning. Ordningen på medlemmarna i relationen ska vara identisk med ordningen på hållplatserna i tidtabellen och läggas till i ordning med hållplatserna.

Relaterade taggar

Möjliga taggningsfel

Om du känner till platser med denna tagg, kontrollera om den kan taggas med en annan tagg.
Automatiska redigeringar är avråds starkt om du inte verkligen vet vad du gör!
Om du känner till platser med denna tagg, kontrollera om den kan taggas med en annan tagg.
Automatiska redigeringar är avråds starkt om du inte verkligen vet vad du gör!

Återgivning

Exempel

vänster
vänster
vänster