WikiProject Sweden/Cycle networks

From OpenStreetMap Wiki
Jump to: navigation, search

Denna sida skapades som en grund för en välstrukturerad och övergripande homogen bild av de svenska cykellederna.

Sverige har stora vackra landskap, i vilka det ringlar många olika cykelleder. Med alla dessa cykelleder inlagda i OpenStreetMap skulle en resurs bli öppen för fler människor då det, dels ger ett större medvetande om att de finns och dels underlättar det vid planering av vägval inför en längre eller kortare cykeltur. Det är därför essentiellt att på ett nationellt plan jobba för att kartlägga Sveriges alla cykelleder.

Mål

  • Kartlägga samtliga nationella cykelleder
  • Kartlägga samtliga regionala cykelleder
  • Kartlägga lokala cykelleder i, till en början, de största städerna

Status

Som det ser ut nu råder det en viss förvirring kring vad som är en nationell cykelled (ncn), regional cykelled (rcn) resp. en lokal cykelled (lcn). Följande (icke kompletta) tabell kan vara en ledsagare.

Cykelled Typ av led (ncn, rcn, lcn) Täckning Kommentar
Sverigeleden ncn 87 % Se egen sida för detaljer.
Cykelspåret (längs ostkusten) ncn Påbörjad Se egen sida för detaljer.
Cykelspåret Hälsingesvängen ncn 100 % Alternativ väg av Cykelspåret genom delar av Hälsingland

relation 1651281 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Cykelspåret genom Hallands inland ncn 100 % Alternativ sträckning till den tidigare existerande leden "Cykelspåret längs västkusten". Huvudleden har ersatts med Kattegattleden, men på den alternativa sträckningen genom inlandet sitter skyltarna till stor del kvar.

relation 1626117 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Sydostleden rcn 100 % Sydostleden mellan Växjö – Simrishamn

relation 6132602 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Dalslandsleden rcn 99 %

Båda slingorna kompletta. Men sträckningen kan avvika från officiella sträckningen korta sträckor, pga av enkelriktat och nya vajerräcken, odyl. relation 37572 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Kustlinjen rcn Påbörjad Större delen av huvudleden klar, men många anslutningsleder återstår. Se egen sida för detaljer.
Mälardalsleden rcn Påbörjad Huvudsträckningen runt Mälaren i stort sett klar. Ett antal anslutningssträckor saknas eller behöver kompletteras.

relation 31382 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Runt Vättern rcn Nästan klar Hela huvudsträckningen runt Vättern klar. Saknas delar av anslutningssträckor till Hargebaden, Tidaholm och möjligen Mullsjö.

relation 33825 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Banvallsleden rcn - Cykelled Halmstad-Ljungby-Karlshamn, huvudsakligen dragen på banvallen efter de nedlagda smalspåriga järnvägarna Halmstad-Bolmens järnväg och Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg.

relation 78170 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Västgötaleden rcn Påbörjad Cykelled som i ett nät av sträckor binder ihop städerna i hela Västergötland
Klar förutom: Trollhättan-Hålanda, genom Alingsås, kort sträcka norr om Lerum

relation 289686 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Kattegattleden rcn 100 % Cykelled från Helsingborg till Göteborg

relation 5217042 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Hylteslingan rcn 100 % Cykelled i Halland

relation 336610 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Siljansleden rcn 84 % Cykelled i Dalarna runt Siljan, Orsasjön och via Furudal, 310 km

relation 152124 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Skånespåret rcn 98 % Cykelled i Skåne, binder ihop andra leder i skåne (mycket dåligt skyltad)
Vissa tveksamheter på en del sträckningar p.g.a. dålig skyltning och tveksamt kartmaterial.

relation 189791 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

C55 rcn Nästan klar Cykelled mellan Uppsala och Enköping. Går dels på gammal banvall, dels på lantliga vägar. Klar förutom sista biten in till Enköping

relation 31245 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Näckrosleden rcn Påbörjad Cykelled i Södermanlands län

relation 167374 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Turiststråket rcn 83 %

Cykelleder i/runt Göteborg märkta med gula skyltar och delar av Sverigeleden genom Göteborg
relation 39085 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Nynäsleden rcn 100 % Cykelled mellan Nynäshamn och Stockholm

relation 65620 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Längs Göta kanal rcn 100 % Utmed hela kanalen i Östergötland och Västergötland och på alternativa vägar vid sjöar.

relation 1110396 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Strandleden lcn Påbörjad Cykelled mellan Sundsvall och Njurundabommen. Följer samma väg som Cykelspåret längs ostkusten från Sundsvall till Kvissleby, men är bättre märkt än Cykelspåret. Märkt med röda skyltar.

relation 162960 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Åsnen runt rcn 100 % Lång cykelled söder om Växjö

relation 325608 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Kronobergstrampen rcn 100 % 35 mil genom Växjö, Alvesta, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommun

relation 325609 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Astrid Lindgrensleden rcn Påbörjad Jönköping - Vimmerby - Västervik

relation 1614583 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Smålandsleden rcn 95 % Jönköping - Vetlanda - Kalmar

relation 1615451 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Höglandstrampen rcn Påbörjad relation 1616120 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
På tur i Glasriket rcn 80 % Skyltad endast medurs

relation 325930 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Vättern-Sommenleden rcn Påbörjad Cykelled genom bland annat Vadstena, Skänninge, Mjölby, Boxholm, Tranås, Gränna och Ödeshög. Klar på Visingsö och där leden går samma sträcka som Runt Vättern.

relation 1712994 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Hamnstråket lcn 30 % Cykelled runt Göteborgs hamn

relation 105819 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

E6-Stråket rcn Påbörjad Cykelled vid sidan av E6.

relation 33905 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Regionalt cykelnät kring Stockholm lcn Påbörjad. Se egen sida för detaljer.
Regionalt cykelnät i Kristianstad kommun lcn 70 % Se egen sida för detaljer.
Ölandsleden lcn 20 % 400km led med gula skyltar på Öland det finns två till leder på Öland
relation 167460 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)
Tivedsrundan rcn 100 % Slinga i södra delen av Örebro län genom bland annat Tiveden. Ca 240 km på OSM, ca 230 km enligt den officiella broschyren.

relation 1707767 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)

Huddinge cykelturnät lcn Påbörjad. Huvudsakligen i Huddinge kommun. Består av flera numrerade delsträckor som var och en har sin egen relation

Huvudrelation: relation 1773020 (iD, JOSM, Potlatch2, history, analyze, manage, GPX, XML)


Kristianstad regional cycle network

Svenska Cykelsällskapet listar Sveriges cykelleder här:

Taggning

Cykelleder matas in som en relation med följande värden:

Namn Värde
type route
route bicycle
network ncn / rcn / lcn
name Namn på cykelleden
ref Namn på cykelleden