Sweden/Cykelspåret längs ostkusten

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Cykelspåret längs ostkusten är en cykelled genom Sverige utmed kusten från Ystad till Haparanda. Den är indelad i 21 delsträckor (som inte markeras i skyltningen). Dessutom finns alternativa sträckor genom Upplanf och Hälsingland.

Leden är i stort sett helt kartlagd på OpenStreetMap.

Varje delsträcka motsvarar en relation och de listas i tabellen nedan. Alla delsträckor ingår i en relation för hela Cykelspåret relation 20564 och de på huvudleden ingår dessutom i en relation för denna relation 6417832. Anledningen till uppdelningen är att relationen annars blir svårhanterad med tillgängliga verktyg. Dessutom innebär mindre relationer att konsekvensen vid oavsiktlig radering minskar och att risken för redigeringskonflikter minskar.

Den europeiska cykelleden EV10 (Östersjörundan) använder sig av Cykelspåret genom Sverige. Den svenska delen av den relationen relation 63584 använder relationerna som ingår i Cykelspårets huvudsträckning.

Delsträcka, relation Sträckning Täckning km (Cykelfrämjandet) km (OSM) Kommentar
relation 1 Ystad — Trolle Ljungby 100 % 110 116.2
relation 2 Trolle Ljungby — Karlshamn — Ronneby — Johannishus 100 % 110 109.7
relation 3 Johannishus — Karlskrona — Ljungbyholm 100 % 110 116.1
relation 4 Ljungbyholm — Oskarshamn 100 % 105 93.9
relation 5 Oskarshamn — Västervik 100 % 110 100.8
relation 6 Västervik — Söderköping 100 % 110 131.0
relation 7 Söderköping — Trosa 100 % 110 115.3
relation 8 Trosa — Stockholm — Täby 100 % 110 98.9 Ny sträckning i Stockholm 2013: Utmed Norra stationsgatan.
relation 9 Täby — Norrtälje — Hallstavik 100 % 120 133.8
relation 10 Hallstavik — Lövstabruk — Karlholmsbruk 100 % 120 110.7
relation 11 Karlholmsbruk — Gävle — Axmar Bruk 100 % 85 115.0
relation 12 Axmar Bruk — Söderhamn — Näcksjö 100 % 130 79.7
relation 13 Näcksjö — Hudiksvall — Galtström 100 % 120 105.8
relation 14 Galtström — Sundsvall — Härnosand — Utansjö 100 % 125 125.7
relation 15 Utansjö — Höga Kusten — Örnsköldsvik 100 % 110 126.0
relation 16 Örnsköldsvik — Norrbyn 100 % 105 117.6
relation 17 Norrbyn — Umeå — Robertsfors 100 % 120 121.2
relation 18 Robertsfors — Skellefteå — Kåge 100 % 140 134.0
relation 19 Kåge — Piteå — Kopparnäs 100 % 110 96.9
relation 20 Kopparnäs — Luleå — Töre 100 % 130 140.1
relation 21 Töre — Kalix — Haparanda 100 % 110 98.0
relation Cykelspåret längs ostkusten (huvudled) Ystad — Haparanda 100 % ! 2400 2386.4
Alternativa sträckor
relation Via Rimbo (på delsträcka 9)
relation Via Rimbo (på delsträcka 10)
Alternativ väg genom Uppland 100 % ? 93.7
relation Hälsingesvängen Alternativ väg genom inlandet i Hälsingland 100 % ? 82.3
relation Cykelspåret längs ostkusten Ystad — Haparanda + alternativa sträckor 100 % ! ? 2562.4

I brist på karta som visar den exakta gränsen mellan delsträckorna har något vägskäl ungefär mitt i orten i allmänhet fått utgöra gräns (det finns generellt inga förgreningspunkter som på Sverigeleden).