Fi:Suomi/Piirto-ohjeet

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Yleiset piirto-ohjeet

Näitä on selitetty tarkemmin sivulla Fi:Normit_ja_käytännöt.

Tärkeimmät

 • Aloittelijan kannattaa miettiä tarkkaan ennen kuin vaihtaa olemassa olevia merkintöjä. Monesti ne ovat oikein alunperin! Muokkaa merkintöjä muuksi vasta kuin olet riittävän kokenut tietääksesi, että ne ovat varmasti virheellisiä. Aloittelijan kannattaa keskittyä lisäämään puuttuvaa tietoa, mallia saa muista olemassa olevista merkinnöistä.
 • Älä käytä vääriä tageja vain jotta kohde piirrettäisiin haluamasi näköiseksi.
 • Risteävillä teillä pitää olla yhteinen solmupiste.
 • Lisää nimet molemmilla kielillä, jos sellaiset on (name=*, name:fi=* name:sv=*)
 • GPS-jäljet ovat joskus aina parempia kuin ilmakuvat - vertaa silti muistikuvaasi tien muodosta jotta voit jättää paikannusvirheet ja/tai kuvan vääristymät huomiotta.
  Tietyillä alueilla (ainakin Helsinki, Turku) Bing tarjoilee ammattilaisten tarkaksi(*) tunnistamaa ilmakuvaa.
  *) tarkka tarkoittaa tässä yhteydessä keskivirheen maksimi 1,5 metriä - hyvin suurella määrällä GPS-jälkiä voi saada silti tarkempaa sijaintia
 • Älä käytä GPS-jäljen jokaista pistettä tien muodon esittämiseen - viivasuoralle risteyksettömälle tielle riittää päätepisteet mutta mutkille kaarresäteen mukaan "sopivasti" pisteitä.
 • Jos teet virheitä, korjaa ne heti - jos et osaa korjata niin ilmoita jollekin joka osaa (esim. IRC:issä tai OpenStreetBugsilla)

Muut

 • Nopeus-, korkeus-, pituus- ja painorajoitukset olisi hyvä saada kirjattua kartalle.

Nimet

Monilla paikoilla on nimet sekä suomeksi että ruotsiksi; nämä merkataan seuraavasti:

Avain Arvo
name Nimi suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, kumpi on paikallisesti yleisempi (tai jos ainoa nimi)
name:fi nimi suomeksi (Turku, Kokkola, etc)
name:sv nimi ruotsiksi (Åbo, Karleby, etc)

Saamenkielisille nimille voi käyttää avainta name:se (pohjoissaame, ISO 639-1 mukaan). Käyttämällä ISO 639-2 -koodin avaimia, saadaan nimistö tarkemmin tuotua OSM:ään saamen eri kielillä: name:sme (pohjoissaame), name:smn (inarinsaame) sekä name:sms (koltansaame).

Tiet

Pääsääntöisesti tiet luokitellaan tien numeron mukaan, missä ne on maastoon kyltitetty. Jotta taajamiin saataisiin erottelua numerokyltittömien teiden välille, erilliset ohjeet kertovat miten niiden teiden luokitusta tulisi arvioida. Katso myös Wikipedian artikkeli Suomen tienumerointijärjestelmä.

Taajamien ulkopuolella

Kylien ja kaupunkien tiheästi rakennetuilla alueilla sovelletaan hieman eri ohjeita (katso seuraava otsikko): tieverkossa tavallaan olennaista on yhteyksien tärkeys suhteessa toisiinsa. Esimerkkinä Itäväylä Helsingissä, tienumero 170 mutta rakenteeltaan lähes moottoritie lähiöiden välissä ja keskellä, merkataan trunk (samoin Kehä I, nro 101).

Tieluokitus Tagi/arvo Tienumero Liikennemerkki
Eurooppatie highway=motorway tai highway=trunk int_ref=E?, ref=1-39
Moottoritie highway=motorway ref=?
Moottoriliikennetie highway=trunk +
motorroad=yes
ref=?
Valtatie highway=trunk ref=1-39 Finland road sign F29-8.svg
Kantatie highway=primary ref=40-99 Finland road sign F30-51.svg
Seututie highway=secondary ref=100-999 Finland road sign F31-102.svg
Yhdystie highway=tertiary + surface=paved, surface=unpaved ref=1000-9999 Fi tertiary ref sign.jpg
Paikallistie (Vuodesta 2006 ei eroa yhdysteistä) highway=tertiary + surface=paved tai surface=unpaved ref=11000-19999 (ei kyltitetty luonnossa) N/A
Muu tie highway=unclassified tai highway=residential ref=????? jos tiedossa. Lisätietoja.
Pihatie, mökkitie highway=service sekä tarvittaessa service=* Pyörätietä selvästi leveämpiä, tai erityisesti autoille tarkoitettuja väyliä tonteilla/tonteille tai liikkeisiin. highway=service-teillä moottoriajoneuvoilla ajo on aina sallittu edes jollekin ryhmälle tienkäyttäjiä (esim. asukkaat, huoltoajo). Nimetyt yksityistiet ovat useimmiten "oikeita" teitä ja siten yleensä highway=unclassified tai highway=residential.
Metsäautotie, peltotie highway=track Nelipyöräisellä ajoneuvolla ajettava tie tai ajoura, jolla ei ole selkeää päämäärää; tien varrella voi olla esimerkiksi yksittäinen lato mutta ei asuttavaa rakennusta. Tien kunto voi olla heikko - se voi olla tarkoitettu esimerkiksi ainoastaan metsäkoneille. highway=track -merkinnän yhteydessä on suositeltavaa kuvata tietä tarkemmin avaimilla tracktype=* kuvaamaan ylläpidon tasoa sekä smoothness=* kertomaan, kuinka hyvä- tai huonokuntoisesta väylästä on kyse.

Taajamissa

Numeroidut tiet pitävät luokituksensa myös taajamien sisällä. Paikallinen liikenne saattaa kuitenkin nostaa niiden tai myös numeroimattomien teiden luokitusta taulukon mukaisesti. Taajamissa on usein katuja, jotka vastaavat ulkoasultaan ja käytöltään pääteitä, mutta jotka eivät ole osa mitään valtion valta-, kanta- tai seututietä, joten ne täytyy luokitella toiminnallisen merkityksen mukaan. Sivulla WikiProject Finland/Places on lista kuntien "omista" sivuista, joista voi voi löytyä paikallisten pääkatujen vakiintuneiden luokittelujen perusteluja.

Tieluokitus Tagi/arvo Luokittelun peruste Muita tuntomerkkejä
Moottoritie motorway Kuten taajamien ulkopuolellla, vain virallisille moottoriteille.
Erityisen tärkeä seudullinen pääkatu trunk Suuremmat kaupungit: palvelee pääasiassa kauko- tai kauttakulkuliikennettä sekä sisääntuloliikennettä sekä on kaksiajoratainen ja nopeusrajoitus suurimmalta osaltaan vähintään 70 tai tienumeron mukaan kuuluu trunk-luokkaan ja (yleensä myös, ei esim taajama-liikennemerkin vaikutusalueella) em. nopeusrajoitusehto täyttyy. Esim. pääkaupunkiseudun kehätiet.
Pienemmät taajamat: vain tienumeroiden mukaan, kuten taajamien ulkopuolella ts. taajaman läpäisevä valtatie 1-39.
Seudullinen pääkatu primary Palvelee pääasiassa kauko- tai kauttakulkuliikennettä sekä sisääntuloliikennettä Ei hidasteita.
Alueellinen pääkatu secondary Palvelee pääasiassa kunnan sisäistä yhdysliikennettä, esim. lähiöstä keskustaan Vain poikkeuksellisesti hidasteita.
Kokoojakatu tertiary Kokoaa liikennesolun liikenteen pääkaduille tai yleisille teille Joskus hidasteita.
Asuinkatu residential Tien reunalla enimmäkseen asutusta.

Myös vain "tontilleajo sallittu" -kyltitetyt, jos kuitenkin tiemäinen eikä pääasiallisesti kevyelle liikenteelle.

Harvemmin kuin tertiary-tasoiset osana bussireittejä.
Katu unclassified
Kävelykatu pedestrian Sekä liikennemerkillä "kävelykatu" -merkatut, että katumaiset moottoriajoneuvoilta kielletyt kadut ja aukiot.
Pihatie service Pyörätietä selvästi leveämpiä, tai erityisesti autoille tarkoitettuja väyliä tonteilla/tonteille. Myös pysäköintialueiden ajoväylät. highway=service-teillä moottoriajoneuvoilla ajo on aina sallittu edes jollekin ryhmälle tienkäyttäjiä (esim. asukkaat, huoltoajo). Nimetyt yksityistiet ovat useimmiten "oikeita" teitä ja siten highway=residential.
Pihakatu living_street Vain "Pihakatu" -liikennemerkillä merkatut Zeichen 325.svg
Pyörätie tai jalkakäytävä cycleway tai footway (surface=paved/unpaved) Jos väylä on merkitty liikennemerkillä "yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä" tai "pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain", tyyppi on highway=cycleway.

Jos väylä on merkitty ainoastaan jalankulkijoille tai kyseessä on kadun varressa kulkeva jalkakäytävä ilman merkkiä, tyyppi on highway=footway ja pyöräily kiellettyä. Rakennetuilla puistokäytävillä, joita ei ole erityisesti merkitty liikennemerkillä, saa liikkua sekä jalan että pyörällä; mahdollinen merkintä on on highway=footway ja on bicycle=yes.

highway=path on Suomessa käytetty lähinnä metsäpolkuihin ja vastaaviin. Lisää alempana. Alempana lisää esimerkkejä pyöräteistä ja jalkakäytävistä.

Taxi/Bussi tie Kuin yllä mutta lisäksi: motor_vehicle=no, psv=yes, (foot=yes jos sallittu kävellä)
Luokittelua odottava tie road Tie, jonka luokittelua ei ole voitu vielä määritellä. Esim. tuttavalta saadusta gps-jäljestä piirretty tuntematon tie.

Jalkakäytävät, pyörätiet ja muut

Kuva Malli kartalla Tien A merkkaus Tien B merkkaus
FiGuideCombinedPhoto30012008048.jpg FiGuideCombinedSidewalk.png highway=residential
cycleway=track
foot=designated (valinnainen)
- Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä kiinni ajoradassa. Huom! Näin merkitty pyörätie ei tule näkymään Mapnik- eikä Osmarender-kartalla, joten pyörätien piirtäminen omana tienään on hyvä vaihtoehto.
FiGuideSidewalkPhoto.jpg FiGuideSidewalk.png highway=residential
foot=yes
not applicable Vain jalkakäytävä ajoradan reunassa
FiGuideSidewalkSeparate.png highway=residential highway=footway
surface=unpaved (optional, if applicable)
Väylällä B liikennemerkki D4 (vanha TLA 421) Jalkakäytävä
Path-bicycledesignated.jpg FiGuideCycleIndependent.png highway=cycleway - Finland road sign 422.svg Itsenäinen pyörätie (liikennemerkki D5, vanha TLA 422) [1]
FiGuideCycleIndependentPhoto.jpg FiGuideCycleIndependent.png highway=cycleway
segregated=yes/no
foot=designated
bicycle=designated
Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä 423.svg Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä (segregated=no), liikennemerkki D6 / 423
Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain 424.svg Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain (segregated=yes), liikennemerkki D7.1 / 424 tai D7.2 / 425.
GuideCyclewayTrackFootYes.jpg FiGuideCycleSeparate.png highway=trunk highway=cycleway
foot=designated
bicycle=designated
Tuntematon pyöräliikenteelle ja kävelylle tarkoitettu väylä ajoradasta erotettuna
Path-nomotortraffic.jpg FiGuideCycleIndependent.png highway=service
foot=yes
bicycle=yes
- Käytännössä jalankulkuun ja pyöräilyyn tarkoitettu väylä; moottoriajoneuvoilla ajo kielletty ilman lieventäviä lisäkilpiä; ratsastus on mahdollisesti sallittu!

"Oikeat" tiet, joilla vain tonteille ajo sallittu, ovat lähes aina highway=residential + motor_vehicle=destination.

FiGuideCycleDestinationPhoto.jpg FiGuideCycleDestination.png highway=service
foot=designated
bicycle=designated
motor_vehicle=destination
- Pääasiallisesti osoitettu jalankululle ja pyöräilylle - huomaa vasemman reunan sinipohjaiset ohjemerkit - mutta moottoriajoneuvoilla tontille ajo sallittu.
FiGuideFootwayIndependentPhoto.jpg FiGuideFootwayIndependent.png highway=footway
(bicycle=no optional)
- Itsenäinen jalankulkutie, jossa nimenomaisesti vain liikennemerkki nro D4 / 421 Jalkakäytävä
Ratsastustie 427.svg highway=bridleway
bicycle=no
foot=no
not applicable Ratsastustie, jossa vain liikennemerkki nro D9 / 427 Ratsastustie [2]
GuideFootPathCycleYes.jpg FiGuideFootwayIndependent.png highway=footway
bicycle=yes
tai
highway=path
- Pääasiallisesti jalan kuljettava polku, jolla pyöräily on teknisesti mahdollista eikä sitä ole kielletty.

Bicycle=yes merkintä vain mikäli jokainen pyöräilisi tässä kunnon vuoksi, myös isoisäsi.

Mikäli polku on muodostunut kulkemalla, eikä ole rakennettu, käytä myös tagia informal=yes. Heikommille poluille merkintä mtb=yes eli maastopyöräily ok.

Pyöräkaista:
453Hamburger Str.jpg
highway=*
bicycle=yes
cycleway=lane (voi olla myös cycleway:right/left=lane jos pyöräkaista vain toisella puolella ajorataa)
- Finland road sign E13.1.svg Pyöräkaista merkitään kadulle lisätageina (ts. highway=primary + cycleway=lane)
Se ei näy OpenStreetmapin perusrenderöinnissä, mutta reitittimet ottavat sen huomioon.
Pyöräkaistan liikennemerkki E13 ei ole pakollinen. Liikennemerkin olemassaolo tai sen puute ei muuta tagitusta.
 1. Merkki D5 / 422 Pyörätie kieltää väylän käytön muilta ajoneuvoilta (ei siis jalankulkijoilta) ja tietyissä tilanteissa muut pykälät velvoittavat jalankulkijan käyttämään näin merkattua pyörätietä.
 2. Merkki D9 / 427 Ratsastustie kieltää väylän käytön muilta tienkäyttäjiltä ts. myös kävelyn. Tagin highway=bridleway määritelmä päinvastoin sallii jalankulun ja pyöräilyn.