Ca:Barriers

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Logo. Feature : Ca:Barriers
One example for Feature : Ca:Barriers
Descripció
Una barrera és una estructura física que bloqueja o impedeix el moviment.
TagsHelp translate this into Catalan!

barrier=*

Una barrera és una estructura física que bloqueja o impedeix el moviment. L'etiqueta barrera només cobreix barreres sobre el terreny, no cobreix barreres en cursos d'aigua (preses, salts d'agua, etc.). Veure també obstacles i altres condicions que requereixen una consideració especial.

Terminologia

Hi ha dos tipus principals: barreres lineals i barreres tipus node.

Barreres lineals

Barreres no laterals

Exemples:

Etiquetatge: dibuixa una línia al llarg de la localització de la barrera.

Barreres laterals

Aquestes barreres són especials perquè no tenen la mateixa altura a cada costat. Exemples::

Etiquetatge: dibuixa una línia al llarg de la localització de la barrera. El sentit de l'element és important, consulta natural=cliff per a una orientació.

Si una barrera lineal creua un camí han d'estar connectats en un nod just a la seva intersecció. Etiqueta sempre aquest node amb l'etiqueta nodo-barrera adequada (normalment entrada o una porta), altrament els motors d'encaminament no sabran si és posible creuar.

Barreres tipus node

Exemples:

Etiquetatge: col·loca un node a la localització de la barrera sobre el camí existent (ja sigui una carretera o una barrera lineal). No situïs una barrera tipus node a la intersecció de dues carreteres, altrament es restringirà el trànsit en ambdues direccions.

Tingues en compte que algunes barreres (bol-lards, portes, etc.) poden ser tant lineals com barreres tipus node.

Encaminament

Cada barrera té els seus propis valors per defecte d'accessibilitat. access=* per indicar aquest valors manualment.

Les barreres sense documentació respecte a la seva accessibilitat per defecte impliquen access=no. Aquesta restricció predeterminada prevé que els softwares d'encaminament considerin les rutes a través de barreres no documentades (i es generi un potencial trajecte insegur).

Combinacions útils

  • access=* per indicar manualment les restriccions d'accés.
  • height=* per especificar l'alçada de la barrera.
  • wheelchair=* per indicar que la barrera és accessible en cadira de rodes.
  • operator=* per indicar qui opera la barrera.

Vegeu tambe