Ca:Barreres

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Ca:Barriers)
Jump to navigation Jump to search


Logo. Feature : Barreres
One example for Feature : Barreres
Descripció
Una barrera és una estructura física que bloqueja o impedeix el moviment.
TagsHelp translate this into Catalan!

barrier=*

Una barrera és una estructura física que bloqueja o impedeix el moviment. L'etiqueta barrera només cobreix barreres sobre el terreny, no cobreix barreres en cursos d'aigua (preses, salts d'agua, etc.). Veure també obstacles i altres condicions que requereixen una consideració especial.

Terminologia

Hi ha dos tipus principals: barreres lineals i barreres tipus node.

Barreres lineals

Barreres no laterals

Exemples:

Etiquetatge: dibuixeu una línia al llarg de la localització de la barrera.

Barreres laterals

Aquestes barreres són especials perquè no tenen la mateixa altura a cada costat. Exemples::

Etiquetatge: dibuixeu una línia al llarg de la localització de la barrera. El sentit de l'element és important, consulteu natural=cliff per a una orientació.

Si una barrera lineal creua un camí han d'estar connectats en un node just a la seva intersecció. Etiqueteu sempre aquest node amb l'etiqueta node-barrera adequada (normalment entrada o una porta), altrament els motors d'encaminament no sabran si és posible creuar.

Barreres tipus node

Exemples:

Etiquetatge: poseu un node a la localització de la barrera sobre el camí existent (ja sigui una carretera o una barrera lineal). No situïs una barrera tipus node a la intersecció de dues carreteres, altrament es restringirà el trànsit en ambdues direccions.

Tingueu en compte que algunes barreres (bol·lards, portes, etc.) poden ser tant lineals com barreres tipus node.

Encaminament

Cada barrera té els seus propis valors per defecte d'accessibilitat. access=* per indicar aquest valors manualment.

Les barreres sense documentació respecte a la seva accessibilitat per defecte impliquen access=no. Aquesta restricció predeterminada prevé que els programaris d'encaminament considerin les rutes a través de barreres no documentades (i es generi un potencial trajecte insegur).

Combinacions útils

  • access=* - per indicar manualment les restriccions d'accés.
  • height=* - per especificar l'alçada de la barrera.
  • wheelchair=* - per indicar que la barrera és accessible en cadira de rodes.
  • operator=* - per indicar qui opera la barrera.

Vegeu tambe