Cs:Key:owner

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg owner
Popis
Název vlastníka mapového prvku Edit or translate this description.
Skupina: Vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošemůže být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: používáno

Značka owner=* se používá pro sdělení názvu korporace, společnosti nebo člověka, který prvek vlastní.

Použití

Stačí jen zadat název společnosti, korporace nebo osoby, která prvek vlastní. Při zadávání jména se, prosím, podívejte na Taginfo, abyste nevytvářeli různé názvy pro stejnou osobu.

Vlastník není nutně provozovatel

Jako důsledek různých strategií a života infrastruktury vlastník může delegovat využití svého majetku na jinou osobu - provozovatele, značeného operator=*.
Prosím, při značení toto rozlišujte.