Pl:Key:maxspeed:advisory

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxspeed:advisory
(zalecana_maksymalna_prędkość)
Zeichen 380 - Richtgeschwindigkeit, StVO 1992.svg
Opis
Zalecany limit prędkości, np. na autostradzie włączania się/zjazdu z rampy lub łuku. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

maxspeed:advisory=* - służy do określenia zalecanego limitu prędkości, który nie jest prawnie wiążący, zazwyczaj na łuku lub zjazdu/wjazdu na autostradę.

Opis funkcji

Inny prawne ograniczenie prędkości może również występować na tej samej drodze i być oznaczone przez maxspeed=*. Domyślnie wartości będą interpretowane jako prędkość w kilometrach na godzinę. Jeśli ograniczenie prędkości powinno być określone w innych jednostkach, wtedy jednostka ta może być dodana na końca wartości, oddzielone spacją (patrz przykłady).

Specyficzne dla kraju

Kanada

Zalecane ograniczenia prędkości są oznaczone żółtymi znakami na autostradzie na/z rampy i łuku. Patrz, na przykład Mapillary.

Niemcy

W Niemczech prędkość nie większa niż 130 km/h (81 mph) jest zalecana na autostradach i podobnych drogach, na których pasy ruchu oddzielone są linią środkową lub które mają co najmniej dwa pasy ruchu w jednym kierunku, o ile nie istnieją żadne znaki drogowe nakazujące mniejszą prędkość (Richtgeschwindkeit) [1]. Na niektórych odcinkach dróg mniejsza prędkość zalecana jest na znaku prostokątnym z niebieskim tłem [2]. Linki autostrad w Niemczech mają zalecaną prędkość 60kph chyba że jest pokazane inaczej.

Przykłady

Identyfikacja Tagowanie Uwaga
MUTCD W13-1.svg
maxspeed:advisory=35 mph Stany Zjednoczone

Podobne tagi

  • maxspeed=* - prawne ograniczenie prędkości.
  • maxspeed:practical=* - prędkość podróżowania zależna od warunków drogowych, ale nie oznakowana jak ograniczenie prędkości lub zalecane ograniczenia prędkości.
  • source:maxspeed=* - dla źródła limitu prędkości (znaki drogowe, znaki na jezdni, itd.)