Pl:Key:maxspeed:advisory

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxspeed:advisory
(zalecana_maksymalna_prędkość)
Zeichen 380 - Richtgeschwindigkeit, StVO 1992.svg
Opis
Zalecany limit prędkości, np na autostradzie włączania się/zjazdu z rampy lub łuku. Edit or translate this description.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

maxspeed:advisory=* - służy do określenia zalecanego limitu prędkości, który nie jest prawnie wiążący, zazwyczaj na łuku lub zjazdu/wjazdu na autostradę.

Opis funkcji

Inny prawne ograniczenie prędkości może również występować na tej samej drodze i być oznaczone przez maxspeed=*. Domyślnie wartości będą interpretowane jako prędkość w kilometrach na godzinę. Jeśli ograniczenie prędkości powinno być określone w innych jednostkach, wtedy jednostka ta może być dodana na końca wartości, oddzielone spacją (patrz przykłady).

Specyficzne dla kraju

Kanada

Zalecane ograniczenia prędkości są oznaczone żółtymi znakami na autostradzie na/z rampy i łuku. Patrz, na przykład Mapillary.

Niemcy

W Niemczech prędkość nie większa niż 130 km/h (81 mph) jest zalecana na autostradach i podobnych drogach, na których pasy ruchu oddzielone są linią środkową lub które mają co najmniej dwa pasy ruchu w jednym kierunku, o ile nie istnieją żadne znaki drogowe nakazujące mniejszą prędkość (Richtgeschwindkeit) [1]. Na niektórych odcinkach dróg mniejsza prędkość zalecana jest na znaku prostokątnym z niebieskim tłem [2]. Linki autostrad w Niemczech mają zalecaną prędkość 60kph chyba że jest pokazane inaczej.

Przykłady

Identyfikacja Tagowanie Uwaga
MUTCD W13-1.svg
maxspeed:advisory=35 mph Stany Zjednoczone

Podobne tagi

  • maxspeed=* - prawne ograniczenie prędkości.
  • maxspeed:practical=* - prędkość podróżowania zależna od warunków drogowych, ale nie oznakowana jak ograniczenie prędkości lub zalecane ograniczenia prędkości.
  • source:maxspeed=* - dla źródła limitu prędkości (znaki drogowe, znaki na jezdni, itd.)