Cs:Key:maxspeed:advisory

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxspeed:advisory
Zeichen 380 - Richtgeschwindigkeit, StVO 1992.svg
Popis
Popisuje doporučenou maximální rychlost, např. na sjezdu z dálnice nebo v ostré zatáčce. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Omezení
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Značka maxspeed:advisory=* se používá pro mapování [W] doporučené maximální rychlosti(en), která není právně závazná, určené dopravní značkou umístěnou například na sjezdu z dálnice nebo v ostré zatáčce. Na stejné silnici může zároveň být rychlostní omezení(en), které se značí značkou maxspeed=*. Hodnoty značky se interpretují jako kilometry za hodinu. Pokud chcete doporučenou rychlost zadat v jiných jednotkách, pak je lze přidat za hodnotu oddělené mezerou (viz Příklady).

Podle zemí

Kanada

Doporučené maximální rychlosti se značí žlutými dopravními značkami na dálničních nájezdech a sjezdech a v zatáčkách. Viz například [1].

Německo

V Německu je doporučená rychlost na dálnicích a podobných silnicích, jejichž jízdní pruhy jsou odděleny středovým pruhem nebo které mají alespoň dva jízdní pruhy v každém směru, 130 km/h (81 mph), pokud ovšem v místě nejsou dopravní značky, které rychlost snižují (Richtgeschwindkeit) [2](de). Na některých úsecích je doporučována nižší maximální rychlost modrou obdélníkovou dopravní značkou [3](de). Nájezdy a sjezdy z dálnic v Německu mají doporučenou rychlost 60 km/h, není-li vyznačeno jinak.

Příklady

Dopravní značka Značky Poznámka
MUTCD W13-1.svg
maxspeed:advisory=35 mph USA

Související klíče

  • maxspeed=* - pro maximální povolenou rychlost
  • maxspeed:practical=* - rychlost jízdy daná stavem silnice, která ovšem není udána dopravní značkou.
  • source:maxspeed=* - zdroj omezení rychlosti (dopravní značkou, značením na silnici, implicitně, atp.)