Pl:Key:maxspeed:practical

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg maxspeed:practical
Osm element key.svg
Opis
Praktycznie osiągalna na danym odcinku drogi prędkość bez uwzględnienia przepisów Edit or translate this description.
Grupa: Ograniczenia
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: w użyciu

Podstawowe informacje

Dla oddzielnego opisu wartości, charakteryzujących maksymalną dopuszczalną przepisami prędkość oraz maksymalną prędkość, którą można osiągnąć na drodze z uwzględnieniem innych okoliczności.

Zalecany do stosowania w krajach, gdzie istnieje duży odsetek dróg na których nie da się rozwinąć maksymalnej dozwolonej przepisami prędkości.

Obliczany jako funkcja minimum z dwóch wartości:

  1. Ograniczenia fizycznych właściwości drogi (jakość nawierzchni, krętość itd.)
  2. Ograniczenia, związane z przepustowością drogi, pieszymi itd.

Liczba bez podania jednostek miar oznacza km/h, by podać mile na godzinę należy dodać "mph" po wartości liczbowej.

Obliczając daną wartość ignorujemy dopuszczalną przepisami prędkość. Ale, żeby uniknąć wieloznaczności, jak również wojen edycyjnych w stylu "kto ma lepszą furę", wartość danego parametru ograniczono do 150 km/h, co odpowiada idealnie równej i prostej drodze przy braku innych samochodów i pieszych.

Ta interpretacja różni się od angielskojęzycznego proposalu danego tagu maxspeed:practical=*, co uznano za dopuszczalne, ponieważ proposal został odrzucony.

Oceniając maxspeed:practical=* na podstawie pierwszego ograniczenia (jakość nawierzchni), należy mieć na uwadze samochód osobowy. Nie należy przy ocenie brać pod uwagę samochody sportowe, terenowe albo ciężarowe.

Oceniając maxspeed:practical=* na podstawie drugiego ograniczenia (przepustowość) zalecana jest dyferencjacja, uwzględniając dni tygodnia i pory dnia przy pomocy conditional=*.

Zakładamy że za kierownicą siedzi adekwatny kierowca, który nigdzie nie śpieszy się w tym momencie, dba o samochód i bezpieczeństwo innych uczestników ruchu.

Wartości

Główny sposób określenia konkretnych wartości - ocena ekspercka.

Pełna lista możliwych wartości (km/h): 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150.

W przypadku, gdy mamy dostateczną ilość faktycznego materiału, dopuszczalne jest określanie wartości na podstawie analizy statystycznej. Przy czym zakładamy że 15% kierowców przekracza prędkość bezpieczną, a wartość jest ustalana na podstawie 85% przypadków. Wartość podajemy z kropką dziesiętną i zaokrąglamy do 0.1 km/h.

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie tagu by konkretna nawigacja prowadziła optymalną, z punktu widzenia usera, trasą.

Przykłady

Uwagi

Należy stosować tylko razem z maxspeed=*.

Zalecane dodawać też smoothness=*, surface=*, width=* i lanes=*.

Dany tag został odrzucony podczas międzynarodowego głosowania maxspeed:practical=*. Główne przyczyny tego są następujące:

  • niewystarczająco precyzyjnie określone warunki wykorzystania tagu.
  • fakt, że wiele z uczestników głosowania po prostu nie wyobrażają sobie, że gdzieś mogą istnieć drogi, po których nie da się przejechać z maksymalna dozwoloną przepisami prędkością, albo drogi, gdzie głównym ograniczeniem prędkości jest stan nawierzchni, a nie charakterystyki samochodu czy warunki pogodowe.

W Rosji ten tag jest często stosowany, włącznie ze wsparciem przez nawigacje danego tagu, dlatego brak dokumentacji prowadzi do znacznego rozrzutu danych.

Ten tag proponowano wykorzystywać w roli:

  • zmierzonej średnie prędkości ruchu - odrzucono, ponieważ tagi typu maxspeed=*nie mogą opisywać średniej prędkości, w tym celu zaproponowano oddzielny tag avgspeed=*.
  • abstrakcyjnego parametru ustawień dla routingu - odrzucono z powodu niezgodności z zasadami OSM.
  • ograniczenia prędkości z uwzględnieniem wszystkich ograniczeń (również wynikających z PoRD) - odrzucono ponieważ obszar maxspeed:practical > maxspeed może być łatwo algorytmicznie odrzucony, a odwrotna sytuacja (z jaką prędkością da się przejechać po drodze bez uwzględnia zasad ruchu drogowego) jest niemożliwa technicznie.

Na podstawie dyskusji[1] wybór padł na dany wariant.

Patrz też

Linki