Cs:Tag:social_facility=group_home

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg social_facility = group_home
Grouphome.jpg
Popis
Bytový dům zaměřený na určitou skupinu lidí, který poskytuje sociální a zdravotnické služby a také volnočasové aktivity nebo jídlo a konečně nějakou formu dohledu. Edit or translate this description.
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: schválenoPage for proposal

Wikidata

 Skupinové bydlení(en) je bytový dům zaměřený na určitou skupinu lidí, který poskytuje sociální a zdravotnické služby a také volnočasové aktivity nebo jídlo a konečně nějakou formu dohledu. Příkladem mohou být domovy pro seniory, ubytovny pro děti/mladistvé, které nemohou žít se svými rodinami,  domy na půli cesty pro lidi se závislostmi nebo malými konflikty se zákonem.

OSM nemá žádné omezení na velikost takového domu, ale lze ji označit značkou capacity=*.

Poznámka: Mezi říjnem 2010 a červnem 2016 tato hodnota začleňovala i social_facility=nursing_home jak je popsáno níže. Pokud znáte nějaký social_facility=nursing_home, který je stále označený jako social_facility=group_home, který neodpovídá definici výše, prosím, značku přepište. Každý případ ale zkontrolujte individuálně, vyhněte se automatickým editacím(en).

Jak mapovat?

Umístěte uzel uzel, nebo zakreslete plochu plocha půdorysu budovy.

Přidejte značky amenity=social_facility + social_facility=group_home a určete cílovou skupinu značkou social_facility:for=*, např. senior, child, juvenile, orphan, disabled, mental_health, drug_addicted.

Vhodné kombinace

Zařízení, pro které se tato značka hodí

  • Domov důchodců
  • Sirotčinec, dětský domov
  • Dům na půli cesty

Podobná zařízení

Zastaralé značky

Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!
Pokud znáte místa s touto značkou, ověřte, zda je není možné označit jinak.
Silně nedoporučujeme automatizované editace, pokud ovšem opravdu nevíte, co se chystáte udělat!