Cs:Tag:religion=pagan

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg religion = pagan
2020 stBN placeofworship pagan.svg
Popis
Popisuje náboženský objekt (např. chrám) jako pohanský. Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Place-of-worship-16.svg
Skupina: Náboženství
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno

Doplňková klasifikační značka přidávaná ke chrámům, posvátným místům, hřbitovům atd., které patří k  pohanskému náboženství.

Vhodné kombinace

Nezapomeňte zároveň použít nějakou hlavní značku popisující třeba místo modlitby amenity=place_of_worship nebo hřbitov landuse=cemetery. Na další značky, které můžete použít, se podívejte na stránky hlavní značky, ale také...

Denominace

denomination=asatru  Germánské náboženství
denomination=celtic  Keltské náboženství
denomination=endovelicus  Endovelicus(en)
denomination=greco-roman  Starověké řecké náboženství(en) a  Starověké římské náboženství(en)
denomination=santo_daime  Santo Daime(en)
denomination=slavic  Slovanská mytologie
denomination=wicca  Wicca

Poznámka

Značka religion=pagan byla používána pro  Neopaganism(en), spíše než pro  paganism(en). Pro ne-abrahámská náboženství, která jsou běžně nazývaná pohanskými, jsou k dispozici přesnější termíny, jako třeba polytheism, shamanism, pantheism nebo animism.