Cs:Trolltag

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Takzvané Trolltag jsou značky, které jsou používány ke změnám vlastností dobře známých prvků jako jsou silnice, budovy nebo hotely a které radikálně mění původní význam značení prvku.

Není dobré použít jednu značku (například amenity=hotel) a přidat druhou značku, která neguje, nebo zásadně mění její význam (např. přidat involuntary=yes (nedobrovolné) k amenity=hotel namísto použití amenity=prison). Dodatečné značky by měly vyjasňovat význam značky a nikoliv ho negovat.

Obecně jakákoliv značka, která musí být zpracována, aby nedošlo k vážné dezinterpretaci je Trolltag.

Například někdo chce vytvořit mapu cyklostezek. K tomu by mělo stačit prosté zpracování značek highway=cycleway a highway=path s bicycle=designated. Od zpracovatele dat by ovšem nemělo být očekáváno, že bude ještě dále kontrolovat značky jako jsou proposed=yes, demolished=yes, construction=yes, completely_fictional=yes nebo end_date=1990.

Přidávání značek jako je proposed=yes je skutečně špatný nápad. V případě, že je zpracovatel dat nepodporuje, povede to k neplatným a velmi zavádějícím datům. A ti zpracovatelé dat, kteří podporují kompletně špatné schémata značkování (jako [highway=tertiary; construction=yes] namísto prostého [highway=construction, construction=tertiary]) podporují použití tohoto špatného způsobu. Hrozí, že budou-li přibývat data značená promocí Trolltagů, pak další zpracovatelé dat buď budou nuceni přidat jejich podporu, nebo přestanou používat data OSM.

Povšimněte si, že některé značky, podle toho jak jsou použity, mohou být v pořádku, nebo být Trolltagy. Příkladem je abandoned=yes. Pokud ji přidáte k budově, je to v pořádku - koneckonců opuštěná budova je stále budovou. Ale pokud ji přidáte na shop=supermarket, abyste sdělili, že obchod již není v provozu a nemůžete si tam nic koupit (jinými slovy - už to není obchod), pak to není v pořádku a mělo by se to správně označit (typicky vymazáním značky shop=supermarket).