Pl:Trolltag

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Trolltagi to tagi używane do modyfikowania właściwości dobrze znanych funkcji, takiej jak droga, budynek lub hotel, w sposób radykalnie zmieniający pierwotne znaczenie tej funkcji.

Nie jest OK stosowanie jednego tagu (na przykład amenity=hotel) i dodawanie drugiego tagu, negującego lub silnie zmieniającego jego znaczenie, (np. dodając tag involuntary=yes do amenity=hotel zamiast użyć amenity=prison). Dodatkowe tagi powinny wyjaśniać znaczenie głównych tagów, zamiast je negować.

Ogólnie rzecz biorąc, każdy tag, który musi zostać przetworzony, aby uniknąć poważnych błędów przy interpretacji danych, jest trolltagiem.

Na przykład ktoś chce stworzyć mapę ścieżek rowerowych. Przetwarzanie highway=cycleway i highway=path z bicycle=designated powinno wystarczyć. Nie należy oczekiwać, że w tej i każdej innej sytuacji użytkownik danych sprawdzi, czy nie dodane zostały tagi proposed=yes, demolished=yes, construction=yes, tylko_żartuję=tak lub end_date=1990.

Jeżeli coś naprawdę jest akurat budowane, używamy highway=construction + construction=motorway - nie highway=motorway + construction=yes!

Dodawanie tagów, takich jak proposed=yes, jest naprawdę kiepskim pomysłem.
W przypadku użytkowników danych, którzy nie sprawdzają czy każdy taki tag aby nie był użyty, doprowadzi to do podania nieprawidłowych i wysoce wprowadzających w błąd danych: w "proponowanym szpitalu" nikt obecnie nie wyleczy ciężko chorego. Jeśli zaś użytkownik danych sprawdza czy taki tag istnieje, zachęca edytorów do używania trolltagów (no bo przecież "działają"): w przypadku coraz większej ilości danych oznaczonych za "pomocą" trolltagów, inni użytkownicy danych też będą zmuszeni do dodania obsługi trolltagów - lub do zaprzestania używania danych OSM.

Należy pamiętać, że niektóre tagi mogą być w porządku albo trolltagiem, w zależności od sposobu ich użycia.
Na przykład abandoned=yes. Poprawnie jest dodać go do budynku - w końcu opuszczony budynek to nadal budynek. Ale używając go w połączeniu z shop=supermarket, aby wskazać, że sklep nie działa i nie można tam nic kupić (innymi słowy - to już nie jest sklep) nie jest OK. Poprawnie usuwamy shop=supermarket albo używamy porządnego Lifecycle prefix, na przykład disused:shop=supermarket.