Template:Pl:Generic:Map Features:place

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Miejsca

Patrz OSM tags for routing - wyjaśnienia dotyczące automatycznej interpretacji kluczy tego typu.

Sprawdź też FAQ wyjaśnienia dotyczące oznaczania punktów i obszarów.

Klucz Wartość Element Opis Rendering (osmarender) Zdjęcie

Administratively declared places

place country węzeł Kraj. Zobacz: boundary=administrative
place state węzeł obszar Stan. Zobacz: boundary=administrative
place region węzeł obszar Region. Zobacz: boundary=administrative
place province węzeł obszar See boundary=administrative, admin_level=* varies; may not be used in all countries.
place district węzeł obszar See boundary=administrative, admin_level=* varies; may not be used in all countries.
place county węzeł obszar Hrabstwo. Zobacz: boundary=administrative
place municipality węzeł obszar See boundary=administrative, admin_level=* varies; depending on the country a collection of arbitrary hamlets, villages and towns may form an administrative unit; sometimes members of a unit reform or join with another municipality as a result of political process. Within a municipality individual settlements are a lot less connected than those within a city, where they have grown connected over time.

Obszary zaludnione

place city węzeł obszar Miasto. Zwykle powyżej 100,000 mieszkańców.
place borough węzeł obszar See boundary=administrative, depending on the country suburbs in larger cities are often grouped into administrative units called boroughs or city districts; using the value borough avoids name confusion in countries that declare districts within their states or counties.
place suburb węzeł obszar Nazwa obszaru miasta - osiedle, przedmieście. Zwykle posiada własny zarząd.
place quarter węzeł obszar Nazwa części większej miejscowości, w której ta część jest mniejsza niż przedmieście i większa od dzielnicy. To nie musi być jednostka administracyjna. Termin "Kwartał" jest czasami używane jako synonim dla dzielnicy.
place neighbourhood węzeł obszar Nazwa okolicy w ramach (wsi) place=village, (miejscowości) place=town lub (miasta) place=city. Mniejsze niż (przedmieście) place=suburb.
place city_block węzeł obszar Nazwany blok miasta, będący częścią place=city. Patrz City_block
place plot węzeł obszar Obszar lub działka posiadająca nazwę, będące czyjąś własnością lub mające być w czyimś posiadaniu.

Populated settlements, urban and rural

place town węzeł obszar Miasteczko. Miejscowość zwykle od 10,000 do 100,000 mieszkańców.
place village węzeł obszar Wieś. Miejscowość zwykle do 10,000 mieszkańców.
place hamlet węzeł obszar Przysiółek, osada zwykle mniejsza niż 100-200 mieszkańców.
place isolated_dwelling węzeł obszar Osada rolna składająca się z nie więcej niż dwóch gospodarstw domowych.
place farm węzeł obszar Odrębna nazwa dla indywidualnego gospodarstwa. Zobacz też: landuse=farmyard.
place allotments węzeł obszar Daczy lub domek znajdujący się na zewnątrz drugiej zamieszkanej miejscowości. Wartość ta jest używana głównie w Rosji i innych krajach byłego Związku Radzieckiego, gdzie wiele takich nieoficjalnych miejsc istnieje.

Inne

place continent węzeł obszar Kontynent
place archipelago relacja Identifies the relation of an archipelago, which contains several islands and islets.
place island obszar Wyspa, także należy rozważyć tag place=islet dla bardzo małych wysepek.
place islet węzeł obszar Identifies an islet (< 1 km2).
place square węzeł obszar For a [W] square in a town (English: square, French: place, German: Platz, Italian: piazza, Spanish: plaza, Russian: площадь).
place locality węzeł obszar Miejsce niezamieszałe ale godne uwagi.
place User Defined węzeł obszar All commonly used values according to Taginfo

Dodatkowe atrybuty

population Number węzeł obszar Populacja
name Text węzeł obszar To define the name of a place.
postal_code Text węzeł linia obszar Kod pocztowy. Większość osób obecnie stosuje Karlsruhe Schema. Patrz sekcja Adresy.
addr:postcode Text węzeł linia obszar Some communities are using this tag on places, areas, street relations, according Karlsruhe Schema instead of 'postal_code' tag. This is not recommended, since it clashes with addressing.
reference_point yes węzeł linia obszar Named landmarks used to identify locations (common in some countries).
is_in Text węzeł linia obszar Do szeregowania i oznaczania obszaru wyższego w hierarchii, np: place=suburb; name=Eccleshall; is_in=Sheffield,South Yorkshire,England,UK

This section is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Polskie tłumaczenie może być edytowane tutaj.

[Edit] [Purge] Template-info.svg Template documentation

Usage

See also