Pl:Tag:place=province

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = province
(miejsce= województwo)
Osm element tag.svg
Opis
Województwo. Edit or translate this description.
Grupa: Miejsca
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: w użyciu

place=province - stosowany do oznaczenia położenia obszaru województwa.

Opis miejsca

Prowincja jest mapowana jako województwo na Openstreetmap w Polsce..

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest województwo lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag place=province oraz dodatkowo name=*.

Zobacz też