Pl:Tag:place=farm

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = farm
(miejsce = farma)
Farmyard.jpg
Opis
Gospodarstwo rolne. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Miejsca
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

place=farm - stosowany do oznaczenia położenia pojedynczego gospodarstwa rolnego.

Opis miejsca

 Gospodarstwo rolne może być częścią ludzkiej osady (place jak przysiółek, wieś, miasto), która obejmuje budynki i ziemię pod uprawę, zazwyczaj kilka budynków, wokół landuse=farmyard z landuse=farmland lub landuse=meadow otaczających je.
Jeżeli gospodarstwo nie jest częścią większej osady (chodzi o budowlę a nie o jednostkę administracyjną) oraz gospodarstwo wraz z przyległymi zabudowaniami nie jest większe niż obszar określony dla małej osady w kraju, stosujemy tag place=isolated_dwelling.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest gospodarstwo rolne lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag place=farm oraz opcjonalnie name=*.

Mapy pokazujące ten tag

Zobacz też