Pl:Tag:place=farm

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg place = farm
(miejsce = farma)
Farmyard.jpg
Opis
Gospodarstwo rolne. Show/edit corresponding data item.
Grupa: miejsca
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

place=farm - stosowany do oznaczenia położenia pojedynczego gospodarstwa rolnego.

Opis miejsca

 Gospodarstwo rolne może być częścią ludzkiej osady (place jak przysiółek, wieś, miasto), która obejmuje budynki i ziemię pod uprawę, zazwyczaj kilka budynków, wokół landuse=farmyard z landuse=farmland lub landuse=meadow otaczających je.
Jeżeli gospodarstwo nie jest częścią większej osady (chodzi o budowlę a nie o jednostkę administracyjną) oraz gospodarstwo wraz z przyległymi zabudowaniami nie jest większe niż obszar określony dla małej osady w kraju, stosujemy tag place=isolated_dwelling.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar , na którym jest gospodarstwo rolne lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag place=farm oraz opcjonalnie name=*.

Mapy pokazujące ten tag

Zobacz też