Pl:Tag:government=prosecutor

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg government = prosecutor
(rząd = prokurator)
Opis
Prokuratura. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Biura
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

government=prosecutor – stosowany do oznaczenia prokuratury.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest biuro prokuratora lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tagi office=government + government=prosecutor.

Zobacz też