Pl:Tag:government=ministry

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg government = ministry
(rząd = ministerstwo)
Godziny urzędowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.jpg
Opis
Siedziba ministerstwa. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Biura
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

government=ministry – tag do oznaczenia położenia siedziby ministerstwa.

Opis obiektu

 Ministerstwo

Uwaga
Nie używamy tego tagu dla wszystkich placówek podlegających ministerstwu, np. dla więzień lub urzędów skarbowych, nawet jeśli należą one odpowiednio do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Finansów.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar , na którym jest ministerstwo lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu i dodajemy tagi office=government + government=ministry.

Dodatkowe oznaczenia