Pl:Tag:office=research

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg office = research
(office = badania)
Opis
Biuro instytucji badawczo-rozwojowej. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Office-16.svg
Grupa: Biura
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

office=research - służy do oznaczenia biura instytucji badawczo-rozwojowej, powszechnie znanej jako R&D.

Opis

 Prace badawczo-rozwojowe

Mapowanie

Budynek

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest biuro lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag office=research oraz name=*.

Kampus

Należy zaznaczyć obszar obszar kampusu i dodać tag amenity=research_institute.

Dodatkowe oznaczenia

Zobacz też