Pl:Tag:office=research

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg office = research
(office = badania)
Opis
Biuro instytucji badawczo-rozwojowej. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Office-16.svg
Grupa: Biura
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

office=research - służy do oznaczenia biura instytucji badawczo-rozwojowej, powszechnie znanej jako R&D.

Opis

 Prace badawczo-rozwojowe

Mapowanie

Budynek

Należy zaznaczyć obszar obszar na którym jest biuro lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag office=research oraz name=*.

Kampus

Należy zaznaczyć obszar obszar kampusu i dodać tag amenity=research_institute.

Dodatkowe oznaczenia

Zobacz też