Pl:Tag:office=logistics

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg office = logistics
Fedex office truck.jpg
Opis
Miejsce, gdzie odbywa się proces planowania oraz kontroli przepływu surowców, ludzi. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Office-16.svg
Grupa: Biura
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

office=logistics - służy do oznaczenia miejsca, gdzie odbywa się proces planowania oraz kontroli przepływu surowców, ludzi. Firma spedycyjna, spedytor, przewoźnik.

Mapowanie

Należy zaznaczyć obszar obszar , na którym jest biuro lub nanieść węzeł węzeł na środku obiektu dodając tag office=logistics oraz name=*.

Opis

Może to być biuro małej lub większej firmy logistycznej, koncernu.

Najczęściej biuro logistyczne (inne możliwe nazwy to dział logistyki,agencje itd:.) znajdziemy w strefie landuse=commercial lub landuse=industrial.

Powszechną metodą jest ta opisana w cargo=*,
ale jak wspomniano w industrial=port,
lepiej jest użyć wartości Namespace zamiast wartości rozdzielony średnikiem.

Namespace przykład (można zastosować kilka)

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
Ta tabela jest generowana automatycznie. Zobacz Template:Taglist, aby uzyskać dokumentację na jej temat.

Rozdzielonie średnikiem wartości mogą nie być pokazywane przez taginfo :

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
Ta tabela jest generowana automatycznie. Zobacz Template:Taglist, aby uzyskać dokumentację na jej temat.

Aby uzyskać więcej wartości, zobacz taginfo

Doki załadunkowe

 Loading docks, miejsca, w których towary mogą być ładowane i/lub rozładowywane, mogą być mapowane jako węzły na obrysie budynku za pomocą znacznika amenity=loading_dock.

Zobacz też

Klucze te mogą również dotyczyć usług awaryjnych
(wraz z odpowiednim tagiem shop zamiast logistyki):