Pl:Key:addr:floor

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg addr:floor
(adres:kondygnacja)
Opis
Kondygnacja na której apartament/mieszkanie się znajduje. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: Adresy
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzony

addr:floor=* - stosowany do oznaczenia numeru kondygnacji/piętra w budynku tam gdzie jest to część adresu.

Opis obiektu

 Kondygnacja

Mapowanie

Do adresu firmy dodajemy dodatkowo tag addr:floor=*.

Uwaga

Należy to użyć tylko tam gdzie piętro jest częścią adresu!

Zobacz też