Pl:Infrastruktura lotnicza

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Infrastruktura lotnicza
HFX Airport 4.jpg
Port lotniczy Halifax.
Opis
Opisuje stałą fizyczną infrastrukturę związaną z transportem lotniczym, w tym lotnisko, pasy startowe, lądowiska helikopterów i budynki terminalu.
Kategoria: Infrastruktura lotnicza
Tagi

aeroway=aerodrome

Informacje o mapowaniu infrastruktury lotniczej i obiektów związanych z lotnictwem w OpenStreetMap. Szczegółowa lista tagów patrz aeroway=*.

Większość powietrznych aktywności skupia się na lotnisku; obiekty te są oznakowane jako aeroway=*. Najbardziej znane przykłady to ogromne międzynarodowe porty lotnicze z wieloma pasami startowymi, budynki terminali z dużymi powierzchniami handlowymi, a wiele (nie-lotniczych) linków do transportu publicznego, ale te tagi mają zastosowania do małych prywatnych pasów trawy.

Mapowanie

Jak większość tagowania w OSM, można zacząć tylko od węzła tagowanego aeroway=aerodrome i name=* i dodać więcej szczegółów w czasie. Najczęstszymi elementami są aerodrome, runway, taxiway, apron, terminal building i często hangar. Czasami są one ze sobą powiązane z site relation. Więcej tagów poniżej.

Nazwa Tagi Opis
Aerodrome aeroway=aerodrome
węzełobszar
aerodrome=*
name=*
iata=*/icao=*
aerodrome:type=*
Mogą być oznaczone jako węzeł, obszar lub jako relacja multipolygon. Tag aeroway=aerodrome powinien mieć także tag name=*, oraz może mieć tag iata=* lub icao=* i wiele innych. W przypadku skomplikowanych granic relacja multipolygon może być użyta (na przykład patrz Lotnisko Norwich). Stosując relację w ten sposób pozwala aby granica była zbudowana z szeregu elementów, takich jak ogrodzenie, mury i części budynków. Granica może dotyczyć całego kompleksu lotniskowego, lub tylko strefy operacyjnej lotniska.
Heliport aeroway=heliport
węzełobszar
Runway aeroway=runway
liniaobszar
surface=*
width=*
Każda droga startowa powinna być oznaczona jako linia i tagowana jako aeroway=runway z ref=*. Stosujemy tag surface=* do oznaczenia nawierzchni drogi. Pasy startowe mogą być zdefiniowane jako linie lub obszary. Proponowany nowy pas startowy, lub w trakcie budowy drogi startowej, powinien być oznaczone tagiem aeroway=construction (lub aeroway=proposed) i construction=runway. Nieużywany, ale generalnie działający pas startowy powinien być oznaczony jako disused=yes lub jako disused:aeroway=runway. Opuszczony pas startowy może być oznaczony abandoned:aeroway=runway.
Stopway aeroway=stopway
linia
surface=*
A rectangular surface beyond the end of a runway prepared or suitable for use in lieu of runway to support an airplane, without causing structural damage to the airplane, during an aborted takeoff.[1] These are also called overrun areas, or blast pads. They are usually marked with yellow chevrons, and are not part of a runway proper, thus the unique tag. Drawn as a way.
Helipad aeroway=helipad
węzełobszar
surface=*
Oznaczamy lądowisko dla helikopterów tagiem aeroway=helipad jako węzeł lub obszar, a najlepiej także dodać tag ref=*. Może być na Heliport, Aerodrome, lub jako samodzielny obiekt. Popularne znaczniki obejmują name=*, ref=* i surface=*. Rysujemy jako node lub area.
Taxiway aeroway=taxiway
liniaobszar
surface=*
width=*
Każda droga kołowania powinna być rysowany jako linia i oznaczona jako aeroway=taxiway z ref=*. Stosujemy tag surface=* do oznaczenia nawierzchni drogi kołowania. Proponowana nowa droga kołowania lub drogi kołowania w budowie powinna być oznaczona aeroway=construction (lub aeroway=proposed) i construction=taxiway. Nieużywane, ale generalnie działace drogi kołowania powinny być oznaczone jako disused=yes lub jako disused:aeroway=taxiway. Opuszczona drogi kołowania może być oznaczona abandoned:aeroway=taxiway.
Holding position aeroway=holding_position
węzeł
Stosujemy aeroway=holding_position na węzłach wzdłuż drogi kołowania, drogi startowej, w celu identyfikacji pozycji zatrzymania.
Apron aeroway=apron
obszar
surface=*
Stosujemy tag aeroway=apron, aby zidentyfikować płytę postojową samolotów lub gdzie są one obsługiwane. Jeśli płyta postojowa ma szczególne przeznaczenie należy dodać tag name=* (np. 'Parking nr. 15' lub 'odladzanie').
Aircraft Parking aeroway=parking_position
węzeł
Stosujemy aeroway=parking_position, aby odwzorować pozycje postoju samolotów. Nazwa i lokalizacja postoju nie muszą identyczne jak aeroway=gate.
Gate aeroway=gate
węzeł
ref=*
Używamy tagu aeroway=gate do identyfikacji każdej bramy przelotowej i dodajemy tag ref=*, jeżeli jest znany.
Terminal aeroway=terminal
obszar
Każdy Terminal należy odwzorować jako obszar oznaczonym aeroway=terminal z name=*. Wejście do terminala oznaczamy za pomocą węzła building=entrance. Dajemy tag name=* do nazwy terminala (np. "Terminal 1", "Hala główna").
Beacon airmark=beacon
węzeł
Stosujemy tag man_made=beacon na węźle w celu zaznaczenia pozycji świateł nawigacyjnych.
Grass landcover=grass
obszar
Zaznaczamy obszary trawy tagiem landuse=grass. Można też użyć w przypadku lokalnych lotnisk tagu aeroway=* z surface=grass
Hangar aeroway=hangar
obszar
Budynki, w których samoloty są przechowywane lub naprawione oznaczamy tagiem aeroway=hangar.
Windsock aeroway=windsock
węzeł
lit=*
Zaznaczamy pozycję rękawa jako węzeł z tagiem aeroway=windsock. Jeśli jest oświetlony, dodajemy tag lit=yes.
Navigation aid airmark=beacon
węzeł
Używamy tagu aeroway=navigationaid na węzłach reprezentujących radiolatarnie, takie jak VOR i NDB.
Papi/Vasi aeroway=navigationaid
+ navigationaid=als
Węzły pokazujące lokalizację systemu PAPI lub VASI powinny być oznaczone tagiem aeroway=papi lub aeroway=vasi.
Public Parking amenity=parking Wiele lotnisk ma różne formy parkowania, odwzorowanych jako obszar z tagiem amenity=parking. Wielopoziomowe parkingi powinny być odwzorowane jako obszary i oznaczone tagami amenity=parking i parking=multi-storey. Dodajemy także identyfikator lub nazwę z tagiem ref=*.
Service road highway=service Wewnętrzne drogi dojazdowe zaznaczamy jako linie z tagiem highway=service. Dodajemy tag access=private jeśli nie są do publicznego wykorzystania.
Tower man_made=tower Każdą wieżę kontroli lotów oznaczamy tagami man_made=tower i service=aircraft_control. (Proposal Only)

Lotniska często zawierają liczne udogodnienia i połączenia komunikacyjne, które mogą być odwzorowywane indywidualnie. Wytyczne każdego z połączeń transportowych można znaleźć w ich indywidualnych stronach. Railway stations, Subways, Taxi Ranks, Bus Stations.

Niektóre udogodnienia często występujące na lotnisku lub jego okolicach znajdujemy poniżej;

Strony internetowe, takie jak flightaware.com i skyvector.com często są pomocne w znalezieniu kodów ICAO. Kody IATA można także uzyskać z official IATA database (szukaj według → location name).

Nie do wykorzystania lotniczego!

Główny artykuł: Aviation. Kluczowe znaczenia lotnictwa oznacza, że ​​dane które można znaleźć w OSM nie nadaje się do użytku lotniczego. Jest mało prawdopodobne aby dane pochodzące z wiki mogły przejść rygorystyczne wymogi certyfikatu (nawet w przypadku prostego lotu rekreacyjnego). Dane OSM są na ogół bardzo dokładne, ale mogą nie być wystarczająco dokładne dla lotnictwa.

Ale wiele osób będzie jeszcze mogło znaleźć takie informacje jako przydatne, więc nie zatrzymuj się w mapowaniu.

Zobacz discussion on uploading aviation tracks na help.openstreetmap.org, i Aviation po szczegółowe powody.

Nie mapujemy przestrzeni powietrznej

Podstawowe OSM zasady na-ziemi tu dotyczą. Jeśli jest to coś namacalnego, że można wskazać (jak pasy startowe, lądowisko dla helikopterów, lub bramy), to możesz je dodać. Jeśli nie możesz tego zrobić (jak przestrzeń powietrzna, trasy i powietrznych węzłów lotniczych), należy je pominąć; sprawdź zamiast tego OpenAviationMap. Podobnie, nie przesyłamy swojego śladu toru lotu, lub nie rysujemy trasy lotniczej na mapie. Trasy różnią się z powodu pogody, pory dnia, ilości ruchu, serwisowania urządzeń i liczbą mrówek w ekspresie do kawy. Poza tym, one zapewne będą drażnić innych mapujących (trasy, a może mrówki też).

Trasy

Nie ma metody mapowania usługi lotniczych pomiędzy portami lotniczymi. To może być rozwiązany za pomocą relacji, ale rozkłady lotnicze zmieniają się regularnie, więc OSM może nie być najlepszym miejscem do przechowywania takich danych.

Propozycje

Przykłady

Zobacz też