Pl:Key:repeat_on

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg repeat_on
Indoor2.0 buildingpart.svg
Opis
Wskazuje, na których poziomach można znaleźć podobne kopie danego obiektu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Budynki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)użycie w relacjach nieokreślone
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

repeat_on=* – tag do wskazania, na których poziomach można znaleźć podobne kopie danego obiektu (np. schody lub drzwi).

Opis

To powinno być używane tylko wtedy, gdy obiekt jest dokładnie w tej samej pozycji na innych poziomach. Ten znacznik jest przydatny w mapowaniu wewnątrz budynku i jest częścią propozycji Proste Tagowanie Wnętrz.

Wartości

Ten tag używa podobnej składni jak level=* do wielu wartości. Istnieją dwie składnie: jedna do zakresów i jedna do indywidualnych wartości.

  • Zakresy: uwzględniono wszystkie poziomy między wartością początkową a końcową. Początkowe i końcowe wartości są oddzielane łącznikiem ( - ), na przykład repeat_on=1-3 zawiera poziomy 1, 2 i 3. Inny przykład z ujemnymi poziomami: repeat_on=-3--1.
  • Indywidualne wartości: wszystkie dane poziomy są oddzielone średnikiem ( ; ). Należy ich użyć, jeśli wartości te nie mogą być reprezentowane z interwałem (jak wyjaśniono wcześniej). Na przykład: repeat_on=-4;0;4.

Rendering

  • OpenLevelUp [1] renderuje ten tag, powtarzając określone obiekty na danych poziomach.

Zobacz też