Pl:Key:contact:*

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg Przedrostek contact:*
(kontakt)
Contact info.jpg
Opis
Prefiks kluczy służący do opisu kontaktów (takich jak telefonu czy maila). Nie powinien być używany jako klucz. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Adnotacje
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Zobacz też
Status: w użyciu
taginfo: contact:*

information sign

Ten artykuł opisuje prefiks klucza, nie zwykły klucz.

contact:*=* – stosowany jako przedrostek kilku kluczy contact:* w celu opisania kontaktu.

Wartości

Powinno się dodawać tylko informacje kontaktowe do POI, a nie do prywatnego adresu!

Adresy e-mail, które są dostępne tylko na stronie internetowej po rozwiązaniu Captcha, lub które są w inny sposób zaciemnione w celu ochrony przed botami spamującymi, nie powinny być oznaczane w OSM.


Contact

Key Value Element Comment Taginfo Photo

Contact details

contact:phone +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relacja Telephone number ( DIN 5008 format: +<country_code> <national_destination_code> <subscriber_number>-<direct_inward_dialling>). See also the more popular phone=*.) Black telephone icon from DejaVu Sans.svg
contact:website http://example.com węzeł linia obszar relacja Website-url (see also the more popular website=* and website:*=*) Vista-www.png
contact:email mail@example.com węzeł linia obszar relacja E-mail address (see also the more popular email=*) Contactenos.jpg
contact:fax +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relacja A dedicated telephone number connecting to a telefacsimile (fax) machine. See also the more popular fax=*). Emoji u1f4e0.svg
contact:mobile +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relacja A telephone number connecting to a mobile phone. The more general tag contact:phone=* should be preferred. Roadsign - Cellphone.svg
contact:tty +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relacja A dedicated telephone number connecting to a teletypewriter (tty). Emoji u1f4e0.svg
Key Value Element Comment Taginfo Photo

Social media, messengers, web services

contact:facebook full facebook URL węzeł linia obszar relacja Facebook profile - preferably the full URL (because there are many different kinds of pages in facebook), though simply the public username is also used. (see also facebook=*) Facebook f logo (2019).svg
contact:vk VK.com węzeł linia obszar relacja VK link to social network service VK.com-logo.svg
contact:instagram Username węzeł linia obszar relacja Instagram account name (also used on Threads) or full Instagram URL Instagram logo 2016.svg Threads (app) logo.svg
contact:twitter OpenStreetMap węzeł linia obszar relacja Twitter account name or full URL (see also twitter=*) Twitter-logo.svg
contact:youtube Youtube account/channel URL węzeł linia obszar relacja YouTube URL of account or channel officially used by the POI. Sometimes only the YouTube username is indicated. YouTube Logo 2017.svg
contact:ok ok URL węzeł linia obszar relacja ok link to social network service. Ok new logo.png
contact:webcam webcam URL węzeł For denoting a webcam's location, use a node with the tag surveillance:type=camera. See also Webcams for more information Camera-example.jpg
contact:telegram https://t.me/Example or Telegram number węzeł linia obszar relacja Telegram account name or full URL or Telegram number officially used by the POI. Telegram logo.svg
contact:whatsapp WhatsApp number węzeł linia obszar relacja WhatsApp number officially used by the POI. WhatsApp.svg
contact:linkedin Username węzeł linia obszar relacja LinkedIn account name or full URL LinkedIn Logo.svg
contact:pinterest Pinterest URL węzeł linia obszar relacja Pinterest URL officially used by the POI. Pinterest Logo.svg
contact:viber +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relacja Viber account name (phone number) or full URL Viber logo.svg
contact:foursquare https://foursquare.com/v/Example węzeł linia obszar relacja Foursquare account name (hash) or full URL Foursquare logo 2018.png
contact:skype SkypeName węzeł linia obszar relacja Skype login name Skype logo (2019–present).svg
contact:xing Username węzeł linia obszar relacja XING account name or full URL Xing logo.svg
contact:tiktok Username węzeł linia obszar relacja TikTok account name or full URL Tiktok logo text.svg
contact:vhf VHF Channel or Frequency węzeł linia obszar relacja Of interest for maritime and airport services Torre de controle Rio de Janeiro (Galeao).jpg
contact:flickr Flickr URL węzeł linia obszar relacja Flickr URL. Similar to all others, this is where the POI can be officially contacted, or where they broadcast information. This should not point to a self-taken photo depicting the POI. Flickr wordmark.svg
contact:mastodon @username@server.example węzeł linia obszar relacja Mastodon social network handle or full URL Mastodon Logotype (Full Reversed).svg
contact:mobilizon @username@example.com or https://example.com węzeł linia obszar relacja Mobilizon social network handle or full URL Mobilizon EN.png
contact:sip sip@example.com węzeł linia obszar relacja SIP address
contact:diaspora username@server.example węzeł linia obszar relacja Diaspora social network handle or full URL Diaspora logotype.svg
contact:gnusocial username@server.example węzeł linia obszar relacja GNU Social social network handle or full URL GNU-social-logo.svg
contact:xiaohongshu Xiaohongshu URL węzeł linia obszar relacja Xiaohongshu social network handle or full URL Xiaohongshu logo&slogan.png
contact:user_defined user defined węzeł linia obszar relacja All commonly used namespace keys according to Taginfo
Key Value Element Comment Taginfo Photo

Mail address

contact:street street name węzeł linia obszar relacja For use when the contact address is not the same as the address of the physical location.

For denoting the street name where a POI is located, see also addr:street=*

contact:housenumber housenumber węzeł linia obszar relacja For use when the contact address is not the same as the address of the physical location. (Status: "draft" Text-x-generic.svg)

For denoting the housenumber where a POI is located, see also addr:housenumber=*

contact:postcode postcode węzeł linia obszar relacja For use when the contact address is not the same as the address of the physical location.

For denoting the postcode number where a POI is located, see also addr:postcode=*

contact:city city name węzeł linia obszar relacja For use when the contact address is not the same as the address of the physical location.

For denoting the city name where a POI is located, see also addr:city=*

contact:country country węzeł linia obszar relacja For use when the contact address is not the same as the address of the physical location.

For denoting the country where a POI is located, see also addr:country=*

contact:pobox Post Box Number węzeł linia obszar relacja Companies and organizations sometimes have a post office box (P.O. Box) to receive mail instead of to their physical address. The value should contain the box number as well as a post office identifier, such as a post code. Note this may be different from addr:postcode=*. USPS Post office boxes 1

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.

Format telefonicznego i faksowego numeru (ITU-T Recommendation E.123, DIN 5008):

 +<kod_kraju> <kod-miasta> <numer_nadany>-<bezpośrednie_wewnętrzne_wybieranie>

Zalecany jest jednak format ITU-T E.164, czyli:

stacjonarny: +48 12 654 12 34
komórka: +48 512 123 456

Zobacz też: