Pl:Key:contact

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg contact
(kontakt)
Housenumber-karlsruhe-de.png
Opis
Przyrostek dla kilku tagów w celu opisania kontaktu. Edit or translate this description.
Grupa: Adnotacje
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Zobacz też
Wikidane
Status: szkic

contact=* - stosowany jako przyrostek dla kilku tagów contact:* w celu opisania kontaktu.

Uwaga

Choć niektóre aplikacje obsługują oba schematy, po dwóch latach stare tagi phone=*, fax=*, website=* i url=* pozostają jednak bardziej popularne (w tym presety w głównych edytorach).

Wartości

Powinno się dodawać tylko informacje kontaktowe do POI's, a nie do prywatnego adresu!

Adresy e-mail, które są dostępne tylko na stronie internetowej po rozwiązaniu "Captcha", lub które są w inny sposób zaciemnione w celu ochrony przed botami SPAM, nie powinny być oznaczane w OSM.


Contact

Contact details.

Key Value Element Comment Taginfo Photo
contact:phone +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relation phone number (see also more popular phone=*) Black telephone icon from DejaVu Sans.svg
contact:website http://example.com węzeł linia obszar relation Website-url (see also more popular website=* and url=*) Vista-www.png
contact:email mail@example.com węzeł linia obszar relation E-mail address (see also more popular email=*) Contactenos.jpg
contact:fax +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relation fax number (see also more popular fax=*) Emoji u1f4e0.svg
contact:facebook full facebook URL węzeł linia obszar relation Facebook profile - preferably the full URL (because there are many different kinds of pages in facebook), though simply the public username is also used. (see also facebook=*) F icon.svg
contact:vk VK.com węzeł linia obszar relation VK link to social network service VK.com-logo.svg
contact:instagram Username węzeł linia obszar relation Instagram account name or full URL Instagram logo 2016.svg
contact:twitter @OpenStreetMap węzeł linia obszar relation Twitter account name or full URL (see also twitter=*) Twitter logo.svg
contact:mobile +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relation mobile phone number. The more general tag contact:phone=* should be preferred Roadsign - Cellphone.svg
contact:youtube Youtube account/channel URL węzeł linia obszar relation YouTube URL of account or channel officially used by the POI. Sometimes only the YouTube username is indicated. Logo of YouTube (2015-2017).svg
contact:ok ok URL węzeł linia obszar relation ok link to social network service. Ok new logo.png
contact:street user defined węzeł linia obszar relation For denoting the street name where a POI is located, see also addr:street=*
contact:housenumber user defined węzeł linia obszar relation For denoting the housenumber where a POI is located, see also addr:housenumber=*
contact:postcode user defined węzeł linia obszar relation For denoting the postcode number where a POI is located, see also addr:postcode=*
contact:city user defined węzeł linia obszar relation For denoting the city name where a POI is located, see also addr:city=*
contact:webcam webcam URL węzeł For denoting a webcam's location, use a node with the tag surveillance=webcam Camera-example.jpg
contact:telegram https://t.me/Example węzeł linia obszar relation Telegram account name or full URL Telegram logo.svg
contact:whatsapp WhatsApp number węzeł linia obszar relation WhatsApp number officially used by the POI. WhatsApp.svg
contact:linkedin Username węzeł linia obszar relation LinkedIn account name or full URL LinkedIn Logo.svg
contact:pinterest Pinterest URL węzeł linia obszar relation Pinterest URL officially used by the POI. Pinterest Logo.svg
contact:viber +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relation Viber account name (phone number) or full URL Viber logo.svg
contact:foursquare https://foursquare.com/v/Example węzeł linia obszar relation Foursquare account name (hash) or full URL Foursquare logo 2018.png
contact:skype SkypeName węzeł linia obszar relation Skype login name Skype logo.svg
contact:xing Username węzeł linia obszar relation XING account name or full URL Xing logo.svg
contact:vhf VHF Channel or Frequency węzeł linia obszar relation Of interest for maritime and airport services Torre de controle Rio de Janeiro (Galeao).jpg
contact:flickr Flickr URL węzeł linia obszar relation Flickr URL. Similar to all others, this is where the POI can be officially contacted, or where they broadcast information. This should not point to a self-taken photo depicting the POI. Flickr wordmark.svg
contact:mastodon username@server.example węzeł linia obszar relation Mastodon social network handle or full URL Mastodon Logotype (Full Reversed).svg
contact:sip sip@example.com węzeł linia obszar relation SIP address (see also xmpp=*)
contact:diaspora username@server.example węzeł linia obszar relation Diaspora social network handle or full URL Diaspora logotype.svg
contact:gnusocial username@server.example węzeł linia obszar relation GNU Social social network handle or full URL GNU-social-logo.svg
contact:xmpp jabber@example.com węzeł linia obszar relation JID address (see also contact:xmpp=*) XMPP logo.svg
contact:user_defined user defined węzeł linia obszar relation All commonly used namespace keys according to Taginfo

* table is sorted by database units (most frequently at first)

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Format telefonicznego i faksowego numeru (ITU-T Recommendation E.123, DIN 5008):

 +<kod_kraju> <kod-miasta> <numer_nadany>-<bezpośrednie_wewnętrzne_wybieranie>

Zalecany jest jednak format ITU-T E.164, czyli:

stacjonarny: +48 126541234
komórka: +48 512123456

Zobacz też: