Pl:Key:contact

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg contact
(kontakt)
Housenumber-karlsruhe-de.png
Opis
Przyrostek dla kilku tagów w celu opisania kontaktu. Edit or translate this description.
Grupa: Adnotacje
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Zobacz też
Wikidane
Status: szkic

contact=* - stosowany jako przyrostek dla kilku tagów contact:* w celu opisania kontaktu.

Uwaga

Choć niektóre aplikacje obsługują oba schematy, po dwóch latach stare tagi phone=*, fax=*, website=* i url=* pozostają jednak bardziej popularne (w tym presety w głównych edytorach).

Wartości

Powinno się dodawać tylko informacje kontaktowe do POI's, a nie do prywatnego adresu!

Adresy e-mail, które są dostępne tylko na stronie internetowej po rozwiązaniu "Captcha", lub które są w inny sposób zaciemnione w celu ochrony przed botami SPAM, nie powinny być oznaczane w OSM.


Contact

Contact details.

Key Value Element Comment Taginfo Photo
contact:phone +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relacja phone number (see also phone=*) Black telephone icon from DejaVu Sans.svg
contact:fax +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relacja fax number (see also fax=*) Emoji u1f4e0.svg
contact:mobile +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relacja mobile phone number. The more general tag contact:phone=* should be preferred Roadsign - Cellphone.svg
contact:website http://example.com węzeł linia obszar relacja Website-url (see also website=* and url=*) Vista-www.png
contact:email mail@example.com węzeł linia obszar relacja E-mail address (see also email=*) Contactenos.jpg
contact:telegram https://t.me/Example węzeł linia obszar relacja Telegram account name or full URL Telegram logo.svg
contact:foursquare https://foursquare.com/v/Example węzeł linia obszar relacja Foursquare account name (hash) or full URL Foursquare logo 2018.png
contact:viber +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relacja Viber account name (phone number) or full URL Viber logo.svg
contact:xmpp mail@example.com węzeł linia obszar relacja JID address (see also xmpp=*) XMPP logo.svg
contact:facebook full facebook URL węzeł linia obszar relacja Facebook profile - preferably the full URL (because there are many different kinds of pages in facebook), though simply the public username is also used. (see also facebook=*) F icon.svg
contact:twitter @OpenStreetMap węzeł linia obszar relacja Twitter account name or full URL (see also twitter=*) Twitter logo.svg
contact:linkedin Username węzeł linia obszar relacja LinkedIn account name or full URL LinkedIn Logo.svg
contact:instagram Username węzeł linia obszar relacja Instagram account name or full URL Instagram logo 2016.svg
contact:diaspora username@server.example węzeł linia obszar relacja Diaspora social network handle or full URL Diaspora logotype.svg
contact:gnusocial username@server.example węzeł linia obszar relacja GNU Social social network handle or full URL GNU-social-logo.svg
contact:mastodon username@server.example węzeł linia obszar relacja Mastodon social network handle or full URL Mastodon Logotype (Full Reversed).svg
contact:xing Username węzeł linia obszar relacja XING account name or full URL Xing logo.svg
contact:webcam webcam URL węzeł For denoting a webcam's location, use a node with the tag surveillance=webcam Camera-example.jpg
contact:vhf VHF Channel or Frequency węzeł linia obszar relacja Of interest for maritime and airport services Torre de controle Rio de Janeiro (Galeao).jpg
contact:vk VK.com węzeł linia obszar relacja VK.com-logo.svg
contact:skype SkypeName węzeł linia obszar relacja Skype login name Skype logo.svg
contact:flickr Flickr URL węzeł linia obszar relacja Flickr URL. Similar to all others, this is where the POI can be officially contacted, or where they broadcast information. This should not point to a self-taken photo depicting the POI. Flickr wordmark.svg
contact:youtube Youtube account/channel URL węzeł linia obszar relacja YouTube URL of account or channel officially used by the POI. Sometimes only the YouTube username is indicated. Logo of YouTube (2015-2017).svg
contact:whatsapp WhatsApp number węzeł linia obszar relacja WhatsApp number officially used by the POI. WhatsApp.svg
contact:pinterest Pinterest URL węzeł linia obszar relacja Pinterest URL officially used by the POI. Pinterest Logo.svg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Format telefonicznego i faksowego numeru (ITU-T Recommendation E.123, DIN 5008):

 +<kod_kraju> <kod-miasta> <numer_nadany>-<bezpośrednie_wewnętrzne_wybieranie>

Zalecany jest jednak format ITU-T E.164, czyli:

stacjonarny: +48 126541234
komórka: +48 512123456

Zobacz też: