Pl:Key:contact

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg contact
(kontakt)
Housenumber-karlsruhe-de.png
Opis
Przyrostek dla kilku tagów w celu opisania kontaktu. Edit or translate this description.
Grupa: Adnotacje
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Zobacz też
Status: szkic

Wikidane

contact=* - stosowany jako przyrostek dla kilku tagów contact:* w celu opisania kontaktu.

Uwaga

Choć niektóre aplikacje obsługują oba schematy, po dwóch latach stare tagi phone=*, fax=*, website=* i url=* pozostają jednak bardziej popularne (w tym presety w głównych edytorach).

Wartości

Powinno się dodawać tylko informacje kontaktowe do POI's, a nie do prywatnego adresu!

Adresy e-mail, które są dostępne tylko na stronie internetowej po rozwiązaniu "Captcha", lub które są w inny sposób zaciemnione w celu ochrony przed botami SPAM, nie powinny być oznaczane w OSM.


Contact

Key Value Element Comment Taginfo Photo

Contact details

contact:phone +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relacja phone number (see also more popular phone=*) Black telephone icon from DejaVu Sans.svg
contact:mobile +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relacja seperate mobile phone number. The more general tag contact:phone=* should be preferred Roadsign - Cellphone.svg
contact:fax +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relacja fax number (see also more popular fax=*) Emoji u1f4e0.svg
contact:website http://example.com węzeł linia obszar relacja Website-url (see also more popular website=* and url=*) Vista-www.png
contact:email mail@example.com węzeł linia obszar relacja E-mail address (see also more popular email=*) Contactenos.jpg
Key Value Element Comment Taginfo Photo

Social Media / Messengers / Web Services

contact:facebook full facebook URL węzeł linia obszar relacja Facebook profile - preferably the full URL (because there are many different kinds of pages in facebook), though simply the public username is also used. (see also facebook=*) F icon.svg
contact:vk VK.com węzeł linia obszar relacja VK link to social network service VK.com-logo.svg
contact:instagram Username węzeł linia obszar relacja Instagram account name or full URL Instagram logo 2016.svg
contact:twitter @OpenStreetMap węzeł linia obszar relacja Twitter account name or full URL (see also twitter=*) Twitter logo.svg
contact:youtube Youtube account/channel URL węzeł linia obszar relacja YouTube URL of account or channel officially used by the POI. Sometimes only the YouTube username is indicated. Logo of YouTube (2015-2017).svg
contact:ok ok URL węzeł linia obszar relacja ok link to social network service. Ok new logo.png
contact:webcam webcam URL węzeł For denoting a webcam's location, use a node with the tag surveillance=webcam Camera-example.jpg
contact:telegram https://t.me/Example węzeł linia obszar relacja Telegram account name or full URL Telegram logo.svg
contact:whatsapp WhatsApp number węzeł linia obszar relacja WhatsApp number officially used by the POI. WhatsApp.svg
contact:linkedin Username węzeł linia obszar relacja LinkedIn account name or full URL LinkedIn Logo.svg
contact:pinterest Pinterest URL węzeł linia obszar relacja Pinterest URL officially used by the POI. Pinterest Logo.svg
contact:viber +44 11223 456-789 węzeł linia obszar relacja Viber account name (phone number) or full URL Viber logo.svg
contact:foursquare https://foursquare.com/v/Example węzeł linia obszar relacja Foursquare account name (hash) or full URL Foursquare logo 2018.png
contact:skype SkypeName węzeł linia obszar relacja Skype login name Skype logo.svg
contact:xing Username węzeł linia obszar relacja XING account name or full URL Xing logo.svg
contact:vhf VHF Channel or Frequency węzeł linia obszar relacja Of interest for maritime and airport services Torre de controle Rio de Janeiro (Galeao).jpg
contact:flickr Flickr URL węzeł linia obszar relacja Flickr URL. Similar to all others, this is where the POI can be officially contacted, or where they broadcast information. This should not point to a self-taken photo depicting the POI. Flickr wordmark.svg
contact:mastodon username@server.example węzeł linia obszar relacja Mastodon social network handle or full URL Mastodon Logotype (Full Reversed).svg
contact:sip sip@example.com węzeł linia obszar relacja SIP address (see also xmpp=*)
contact:diaspora username@server.example węzeł linia obszar relacja Diaspora social network handle or full URL Diaspora logotype.svg
contact:gnusocial username@server.example węzeł linia obszar relacja GNU Social social network handle or full URL GNU-social-logo.svg
contact:xmpp jabber@example.com węzeł linia obszar relacja JID address (see also contact:xmpp=*) XMPP logo.svg
contact:user_defined user defined węzeł linia obszar relacja All commonly used namespace keys according to Taginfo
Key Value Element Comment Taginfo Photo

Mail Address

contact:housenumber housenumber węzeł linia obszar relacja For use when the contact address is not the same as the address of the physical location. (Status: "draft" Text-x-generic.svg)

For denoting the housenumber where a POI is located, see also addr:housenumber=*

contact:street street name węzeł linia obszar relacja For use when the contact address is not the same as the address of the physical location.

For denoting the street name where a POI is located, see also addr:street=*

contact:postcode postcode węzeł linia obszar relacja For use when the contact address is not the same as the address of the physical location.

For denoting the postcode number where a POI is located, see also addr:postcode=*

contact:city city name węzeł linia obszar relacja For use when the contact address is not the same as the address of the physical location.

For denoting the city name where a POI is located, see also addr:city=*

contact:pobox Post Box Number węzeł linia obszar relacja Companies and organizations sometimes have a Post Office Box (P.O. Box/ PO Box) to sent mail to instead of to their physical address. USPS Post office boxes 1

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.


Format telefonicznego i faksowego numeru (ITU-T Recommendation E.123, DIN 5008):

 +<kod_kraju> <kod-miasta> <numer_nadany>-<bezpośrednie_wewnętrzne_wybieranie>

Zalecany jest jednak format ITU-T E.164, czyli:

stacjonarny: +48 126541234
komórka: +48 512123456

Zobacz też: