Template:Cs:Map Features:contact

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Kontaktní údaje

Klíč Hodnota Prvek Poznámka TagInfo Ilustrace

Contact details

contact:phone +420 123 456 789 uzel cesta plocha relace telefonní číslo (viz také phone=*) Black telephone icon from DejaVu Sans.svg
contact:website http://priklad.cz uzel cesta plocha relace URL webové stránky (viz také website=* a url=*) Vista-www.png
contact:email mail@priklad.cz uzel cesta plocha relace e-mailová adresa (viz také email=*) Contactenos.jpg
contact:fax +420 123 456 789 uzel cesta plocha relace faxové číslo (viz také fax=*) Emoji u1f4e0.svg
contact:mobile +44 11223 456-789 uzel cesta plocha relace A telephone number connecting to a mobile phone. The more general tag contact:phone=* should be preferred. Roadsign - Cellphone.svg
contact:tty +44 11223 456-789 uzel cesta plocha relace A dedicated telephone number connecting to a teletypewriter (tty). Emoji u1f4e0.svg
Klíč Hodnota Prvek Poznámka TagInfo Ilustrace

Social media, messengers, web services

contact:facebook plné URL na Facebook uzel cesta plocha relace profil na  Facebooku - preferujeme plné URL (protože na Facebooku jsou různé druhy stránek), ale také se používá jednoduše veřejné uživatelské jméno. (Viz také facebook=*) Facebook f logo (2019).svg
contact:vk VK.com uzel cesta plocha relace VK link to social network service VK.com-logo.svg
contact:instagram uživatelské jméno uzel cesta plocha relace název účtu nebo plné URL na  Instagram Instagram logo 2016.svg
contact:twitter @OpenStreetMap uzel cesta plocha relace název účtu nebo plné URL na  Twitter (viz také twitter=*) Twitter-logo.svg
contact:youtube Youtube account/channel URL uzel cesta plocha relace URL  YouTube účtu nebo kanálu oficiálně prvkem používaného. Někdy se uvádí pouze uživatelské jméno. YouTube Logo 2017.svg
contact:ok ok URL uzel cesta plocha relace ok link to social network service. Ok new logo.png
contact:webcam URL webové kamery uzel Pro označení umístění webové kamery použijte uzel se značkou surveillance=webcam Camera-example.jpg
contact:telegram https://t.me/Example or Telegram number uzel cesta plocha relace Telegram account name or full URL or Telegram number officially used by the POI. Telegram logo.svg
contact:whatsapp WhatsApp number uzel cesta plocha relace WhatsApp number officially used by the POI. WhatsApp.svg
contact:linkedin uživatelské jméno uzel cesta plocha relace název účtu nebo plné URL na  LinkedIn LinkedIn Logo.svg
contact:pinterest Pinterest URL uzel cesta plocha relace Pinterest URL officially used by the POI. Pinterest Logo.svg
contact:viber +44 11223 456-789 uzel cesta plocha relace Viber account name (phone number) or full URL Viber logo.svg
contact:foursquare https://foursquare.com/v/Example uzel cesta plocha relace Foursquare account name (hash) or full URL Foursquare logo 2018.png
contact:skype Skype jméno uzel cesta plocha relace Přihlašovací jméno na  Skype Skype logo (2019–present).svg
contact:xing uživatelské jméno uzel cesta plocha relace název účtu nebo plné URL na  XING(en) Xing logo.svg
contact:tiktok Username uzel cesta plocha relace TikTok account name or full URL Tiktok logo text.svg
contact:vhf kanál VHF Channel nebo frekvence uzel cesta plocha relace Zajímavé pro námořní a letecké služby Torre de controle Rio de Janeiro (Galeao).jpg
contact:flickr Flickr URL uzel cesta plocha relace URL  Flickr. Podobně jako u ostatních se jedná o místo, kde lze prvek oficiálně kontaktovat, nebo kde šíří informace. Nemělo by ukazovat na vlastnoručně udělanou fotografii místa. Flickr wordmark.svg
contact:mastodon username@server.example uzel cesta plocha relace Mastodon social network handle or full URL Mastodon Logotype (Full Reversed).svg
contact:sip sip@example.com uzel cesta plocha relace SIP address
contact:diaspora URL a uživatelské jméno uzel cesta plocha relace plné URL na  Diaspora Diaspora logotype.svg
contact:gnusocial username@server.example uzel cesta plocha relace GNU Social social network handle or full URL GNU-social-logo.svg
contact:user_defined user defined uzel cesta plocha relace All commonly used namespace keys according to Taginfo
Klíč Hodnota Prvek Poznámka TagInfo Ilustrace

Mail address

contact:street street name uzel cesta plocha relace For use when the contact address is not the same as the address of the physical location.

For denoting the street name where a POI is located, see also addr:street=*

contact:housenumber housenumber uzel cesta plocha relace For use when the contact address is not the same as the address of the physical location. (Status: "draft" Text-x-generic.svg)

For denoting the housenumber where a POI is located, see also addr:housenumber=*

contact:postcode postcode uzel cesta plocha relace For use when the contact address is not the same as the address of the physical location.

For denoting the postcode number where a POI is located, see also addr:postcode=*

contact:city city name uzel cesta plocha relace For use when the contact address is not the same as the address of the physical location.

For denoting the city name where a POI is located, see also addr:city=*

contact:country country uzel cesta plocha relace For use when the contact address is not the same as the address of the physical location.

For denoting the country where a POI is located, see also addr:country=*

contact:pobox Post Box Number uzel cesta plocha relace Companies and organizations sometimes have a Post Office Box (P.O. Box/ PO Box) to send mail to instead of to their physical address. See also addr:postbox=* USPS Post office boxes 1

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.Český překlad lze editovat zde.