Template:Cs:Map Features:contact

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Kontaktní údaje

Klíč Hodnota Prvek Poznámka TagInfo Ilustrace
contact:phone +420 123 456 789 uzel cesta plocha relace telefonní číslo (viz také phone=*) Black telephone icon from DejaVu Sans.svg
contact:fax +420 123 456 789 uzel cesta plocha relace faxové číslo (viz také fax=*) Emoji u1f4e0.svg
contact:mobile +44 11223 456-789 uzel cesta plocha relace mobile phone number. The more general tag contact:phone=* should be preferred Roadsign - Cellphone.svg
contact:website http://priklad.cz uzel cesta plocha relace URL webové stránky (viz také website=* a url=*) Vista-www.png
contact:email mail@priklad.cz uzel cesta plocha relace e-mailová adresa (viz také email=*) Contactenos.jpg
contact:telegram https://t.me/Example uzel cesta plocha relace Telegram account name or full URL Telegram logo.svg
contact:foursquare https://foursquare.com/v/Example uzel cesta plocha relace Foursquare account name (hash) or full URL Foursquare logo 2018.png
contact:viber +44 11223 456-789 uzel cesta plocha relace Viber account name (phone number) or full URL Viber logo.svg
contact:xmpp mail@example.com uzel cesta plocha relace e-mailová adresa (viz také email=*) XMPP logo.svg
contact:facebook plné URL na Facebook uzel cesta plocha relace profil na Facebooku - preferujeme plné URL (protože na Facebooku jsou různé druhy stránek), ale také se používá jednoduše veřejné uživatelské jméno. (Viz také facebook=*) F icon.svg
contact:twitter @OpenStreetMap uzel cesta plocha relace název účtu nebo plné URL na Twitter (viz také twitter=*) Twitter logo.svg
contact:linkedin uživatelské jméno uzel cesta plocha relace název účtu nebo plné URL na LinkedIn LinkedIn Logo.svg
contact:instagram uživatelské jméno uzel cesta plocha relace název účtu nebo plné URL na Instagram Instagram logo 2016.svg
contact:diaspora URL a uživatelské jméno uzel cesta plocha relace plné URL na Diaspora Diaspora logotype.svg
contact:gnusocial username@server.example uzel cesta plocha relace GNU Social social network handle or full URL GNU-social-logo.svg
contact:mastodon username@server.example uzel cesta plocha relace Mastodon social network handle or full URL Mastodon Logotype (Full Reversed).svg
contact:xing uživatelské jméno uzel cesta plocha relace název účtu nebo plné URL na XING(en) Xing logo.svg
contact:webcam URL webové kamery uzel Pro označení umístění webové kamery použijte uzel se značkou surveillance=webcam Camera-example.jpg
contact:vhf kanál VHF Channel nebo frekvence uzel cesta plocha relace Zajímavé pro námořní a letecké služby Torre de controle Rio de Janeiro (Galeao).jpg
contact:vk VK.com uzel cesta plocha relace VK.com-logo.svg
contact:skype Skype jméno uzel cesta plocha relace Přihlašovací jméno na Skype Skype logo.svg
contact:flickr Flickr URL uzel cesta plocha relace URL Flickr. Podobně jako u ostatních se jedná o místo, kde lze prvek oficiálně kontaktovat, nebo kde šíří informace. Nemělo by ukazovat na vlastnoručně udělanou fotografii místa. Flickr wordmark.svg
contact:youtube Youtube account/channel URL uzel cesta plocha relace URL YouTube účtu nebo kanálu oficiálně prvkem používaného. Někdy se uvádí pouze uživatelské jméno. Logo of YouTube (2015-2017).svg
contact:whatsapp WhatsApp number uzel cesta plocha relace WhatsApp number officially used by the POI. WhatsApp.svg
contact:pinterest Pinterest URL uzel cesta plocha relace Pinterest URL officially used by the POI. Pinterest Logo.svg

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here. Český překlad lze editovat zde.